NET – Növekedjünk Együtt Tanítvánnyá!

A NET a legkisebbeknek szóló apostoli munkánk. Ez a program a gyerekekkel ismerteti meg Jézust, vonzóvá teszi az Ő követését, játékosan és sokat beszélgetve megtanítja nekik azt, hogyan lehetnek ők is Krisztus apostolai, hogyan világíthatnak az életükkel a társaik között. Célunk, hogy a szülőkkel karöltve neveljük a kicsiket Jézus Krisztusnak elkötelezett keresztényekké.

Minden megkeresztelt embernek feladatai vannak az Egyházban. Jézustól ezt a parancsot kaptuk: “hirdessétek az Evangéliumot minden népnek”. II. János Pál arra kérte a keresztényeket, hogy evangelizáljuk újra a világot, és ezen belül Európát is, hogy egy emberibb, barátságosabb társadalomban élhessünk. Erre a felhívásra válasz a NET.

 

Mexikóból indult ez a katolikus gyerekprogram, mely játékos formában közvetíti a hit tartalmát, Jézus örömhírét:
Kicsoda Jézus Krisztus?
Milyen szerepe van az életemben?
Mit kell tennem, hogy Őt kövessem?
Mi az imádság?
Hogyan lehetünk az Egyház élő kövei?
Hogyan lehetünk a szeretet apostolai? …

Itt nem tisztán ismeretátadás történik, inkább a keresztény élet szépségeinek közös megtapasztalása. A gyerekek aktívan vehetnek részt az életkori sajátosságaiknak megfelelő lelki programokon. Fontos számunkra, hogy ne csupán előadásokat hallgassanak meg, hanem maguk is részesei legyenek minden egyes mozzanatnak. A természetestől haladva a természetfeletti felé, a kapott ismereteket mindig átültetik a gyakorlatba, hogy így sajátítsák el hitünk tartalmát, és legyenek egyre inkább Krisztus aktív kis apostolaivá.

A NET program minden foglalkozását ezzel a szemlélettel szervezzük – a tanév közben éppúgy, mint a táborok ideje alatt:

„Magyarázd el, és elfelejtem.

Mutasd meg nekem, és emlékezni fogok rá.

Engedd, hogy tegyem, és megértem!” 

(Konfuciusz)

Miért van szükség a NET-re?

Ez a program megtanítja a gyerekeket tudatos keresztény élettel viszonyulni a világ kihívásaihoz. A gyerekek naponta megélik, hogy másoktól függnek; számukra ez a normális. Az 6-11 éves korosztály nagyon fogékony mindenre és életkori sajátosságaiból adódóan könnyen teremt kapcsolatokat más gyerekekkel. Erre alapozva sajátítják el a missziós lelkületet.

A szüleiktől való függés ad nekik biztonságot, ez teszi őket nyitottá, alázatossá . Ők még nem olyan tudatosak, mint a felnőttek, ezért gyakran sokkal könnyebben el tudnak fogadni valaki nagyobbat, az Istent. Joguk van megismerni a világ nyújtotta lehetőségeken túl valami mást, valami értékesebbet is, azt, hogy Istent és az Ő szeretetét kicsi koruktól kezdve megtapasztalják. Csak így dönthetnek majd szabadon, milyen életet fognak élni.

Ma meg kell kérdeznem magamtól, nekem mennyire fontos Krisztus felhívása, milyen lelkületű emberré szeretném nevelni gyermekemet, milyen áldozatot hozok, milyen feladatot vállalok fel családomért, egyházi közösségemért és a társadalomért? 2000 évvel ezelőtt csupán 12 apostol kelt útra számítógép, mobiltelefon és GPS nélkül.

NET programok

Heti rendszerességgel délutáni foglalkozásokat tartunk a Szent II. János Pál Iskolaközpontban. Jelenleg két csoportot foglalkoztatunk, négy édesanya segítségével. Az elsőtől negyedik osztályig minden korosztály képviselteti magát. Az alkalmak rendszerint három részre oszlanak: beszélgetésre, kézművességre és játékra.

Évente kétszer iskolai lelkinapot tartunk az alsós évfolyamon, adventben és nagyböjtben. A lelkinapokat tartó édesanyák és édesapák az iskolai szülőkből verbuválódó kis csapat, a résztvevő szülők egy hónapos felkészülés után, egy egész délelőttöt töltenek a hozzájuk kijelölt osztályokban. A lelkinapok felépítésének ugyancsak a NET program szolgál alapjául és a heti alkalmakhoz hasonlóan itt is három fő tevékenységi körre oszlik a nap: beszélgetésre, kézművességre és játékra, mindhárom rész azonos témára felfűzve.

Tematikus nyári táboraink is az alsós korosztályt célozzák meg, vidéki helyszínen, bentlakásos formában.

 

Információ

Veress Rita – programfelelős

rveress@missiochristi.hu

Amennyiben gyermeked nem a Szent II. János Pál Iskolaközpontba jár, mégis szeretnéd, ha hetente egy délután NET csoporton venne részt vagy szeretne részt venni nyári táborunkban, akkor is keress minket bizalommal!

Kapcsolódó Híreink

Célba értek a NET-es gyermekek ajándékai

A Krisztus Légiósainak fenntartásában működő Regnum Christi iskolában, a Szent II. János Pál Iskolaközpontban a NET (Növekedjünk együtt tanítvánnyá!) gyermekprogramunkban résztvevő alsós diákok - szüleik hathatós támogatásával - rászoruló gyermekeknek...

Oldalak száma: 2/8