Istennek tetsző élet
2019. április 9. Nagyböjt ötödik hete – kedd
P. James Larson

Jn 8,21-30
A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: “Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: “Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek”? Jézus így folytatta: “Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.” Erre megkérdezték: “De hát ki vagy te?” Jézus azt válaszolta: “Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt mondta nekik: “Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.” E szavak után sokan hittek Jézusban.

Bevezető ima: Mindenható Atyám, azzal hogy teljesítem szent akaratodat, növekszik az Egyház és egyre hűségesebben szolgál téged. Add, hogy minden pillanatban akaratod kövessem; segíts, hogy hűséges szolgálatom által építhessem az Egyházat!

Kérés: Uram, segíts, hogy gondolataimmal, szavaimmal és cselekedeteimmel örömet szerezzek neked!

1. A világban, de nem a világból. A Hiszekegyben megvalljuk, hogy Jézus Krisztus „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből”. Ez az igazság elénk rajzolja a Megváltót. Anélkül jött a világba, hogy abból való lenne. Tanítása felébreszti legmagasabb és legnemesebb elvárásainkat. Az Ő útja, az életstílusa, ellenkezik a világ fiainak útjával és életstílusával, ezért mindig ellenállásba ütközik. Legbensőbb gondolataimban, szavaimmal és tetteimmel én is a „felülről valók” után törekszem?

2. Az igazságot szeretettel kimondani. Ha valakit igazán szeretünk, az igazat mondjuk neki minden esetben. Akkor is, ha az igazság kellemetlen, fájdalmas vagy nehézséget támaszt. Isten Fia szeret minket az örökkévalóságtól fogva. Szeretete készteti Jézust arra, hogy az igazat mondja az Atyáról; ez a határtalan kegyelem és szeretet üzenete. Szeretete készteti Őt arra, hogy az igazat mondja a kapcsolatunkról a megbocsátó Atyával: hogyan kell azt megtöltenünk hálával, szerető engedelmességgel, és hogyan kell megtisztítanunk mindentől, ami tönkretehetné e kapcsolatot. Ahhoz, hogy felülről való dolgokhoz és Jézushoz tartozzam, ki kell nyitnom szívemet és elmémet az Ő igazsága számára, különösen azokon a területeken, ahol változást és megtérést kér tőlem.

3. Annak akar tetszeni, akit szeret. A szeretet megváltoztatja belsőnket és vágyainkat. Ha szeretünk valakit, mindig örömet okoznánk neki. Jézus szereti az Atyát, ezért teszi mindig azt ami tetszésére van, annak ellenére is, hogy az Atya akaratára szenvedést, visszautasítást és a halált is vállalnia kell. Vállalja ezt az agóniát, hogy meghozza nekünk a feltámadást és az örök életet. Ha szeretem Jézust, kívánom, hogy azt tegyem, ami örömére van. Mi az, ami örömet okoz neki? Hitem, reményem és szeretetem, engedelmességem és alázatom. Ugyanígy azzal is tetszésére lehetek, ha önzetlenül szolgálom Őt azokon keresztül, akik anyagilag, erkölcsileg vagy lelkileg szükséget szenvednek, és támogatásomra és figyelmemre szorulnak.

Beszélgetés Krisztussal:
Szeretni fogom embertársaimat Uram.
A kicsinyeket azzal, hogy leereszkedem hozzájuk,
A tisztaszívűekhez azzal, hogy olyanná válok mint ők,
A mezíteleneket, azzal hogy felruházom őket,
A betegeket, azzal hogy vigasztalom őket,
A bebörtönözötteket, azzal hogy meglátogatom őket.
Testvéreimet, minden népből, nyelvből és fajból
Édes és kedves illattal hintem,
Mert a kedvesség, amely szeretetből táplálkozik
Erősebb kötelék mindennél.

Elhatározás: Ma küzdeni fogok azért, hogy megörvendeztessem Krisztust gondolataimmal, szavaimmal tetteimmel.