Dönteni az egyik oldal mellett
2019. április 13. Nagyböjt ötödik hete – szombat
P. James Larson

Jn 11,45-56
Lázár feltámasztása után a  Mártához és Máriához  jött zsidók közül  sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban  elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és  a farizeusok összehívták a főtanácsot, és  így tanakodtak: “Mit tegyünk?  Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne.  Aztán  jönnek a  rómaiak,  és elpusztítják  szentélyünket  és
népünket.” Közülük az egyik,  Kaifás, aki abban az  évben főpap volt,  ezt mondta nekik: “Ti nem  tudtok semmit. Gondoljátok csak  meg: jobb, ha  egy ember hal meg a népért, minthogy az egész nemzet elpusztuljon!” Ezt  pedig nem  magától  mondta,  hanem  mint  annak  az  évnek  főpapja  prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal  meg; sőt, nemcsak a népért,  hanem hogy egybegyűjtse Isten  szétszóródott gyermekeit. Attól  a naptól  kezdve
megegyeztek abban,  hogy megölik  őt. Ezért  Jézus nem  mutatkozott  többé nyilvánosan a  zsidók  előtt,  hanem  visszavonult  a  pusztaság  melletti vidékre, egy  Efraim nevű  helységbe, és  ott tartózkodott  tanítványaival együtt. Közeledett  a zsidók  húsvétja. A  vidékről már  az ünnepek  előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla: “Mit gondoltok,  eljön-e az ünnepre?”  A  főpapok és  a  farizeusok  ugyanis ekkor  már  kiadták  a
rendeletet, hogy aki  tud valamit Jézus  tartózkodási helyéről,  jelentse, hogy elfoghassák őt.

Bevezető ima: Mennyei Atyám, hiszem hogy mindig megváltásunkat tartod szem előtt. Bár engednénk magunkban mindig cselekedni Téged.

Kérés: Segíts Uram, hogy képes legyek a Te akaratodat saját szándékom és terveim elé helyezni.

1. Az egyik oldal és a másik oldal. A mai evangéliumban a reakciókról olvashatunk, amelyeket Lázár feltámasztása váltott ki. A csoda néhány szemtanúja hisz Jézusban, de mások nem, sőt olajat öntve a tűzre, felkeresték Jézus ellenségeit, indokot szolgáltatva a halálra ítéléséhez. Itt látjuk, hogyan működik az ember szabadsága. Isten felülről jövő tettei arra sarkallnak minket bizonyos értelemben, hogy valamelyik oldalra álljunk. Melyik oldalra állok én, amikor Isten munkálkodását észlelem lelkiismeretem hangján keresztül, vagy mások életén keresztül? Megerősödöm Krisztusba vetett hitemben?

2. Háziasított Jahve. Miért ellenzik Jézus tanítását és tetteit a farizeusok? Néhány választ képzelhetünk csak el. Egyfelől felfoghatjuk az ember természetes reakciójaként irányítással szemben, legyenek akár lelki dolgok. A vallási vezetők Krisztus idejében, kétség kívül az ősapák által adott hit letéteményeseinek tartották magukat. De úgy tűnik a hit őrzése lassan irányítássá, hatalmi pozícióvá alakult. Kevésbé érdekeli őket Jézus legitimitása, üzenete és küldetése, inkább foglalkoztatja őket, miként tartsák fönn a vallási és politikai rendet. Isten tervébe azonban ez is benne foglaltatott. Visszautasításuk arra vezet, hogy Jézusnak meg kell halnia a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem azért, hogy egybegyűjtse a Isten szétszéledt gyermekeit. Mennyire írom felül Isten működését az én életemben? Észre veszem, hogy működése előnyömre válhat lelkileg, ha hittel közelítem meg?

3. Hadd legyen. Csak elképzelni tudjuk Jézus gondolatait és érzelmeit, amikor látta, hogy a szenvedéséhez és halálához vezető események elindultak, amiről mindig is tudott. Ahelyett, hogy ellenkezett volna Atyja akaratával, Krisztus fegyelmezetten tűri, ahogyan a feszültség nő körülötte. Teljesen eltökélt Isten akaratának véghezvitelében. Megtanít minket arra a bölcsességre, hogy hagyjuk azokat a körülményeket, amelyek Isten akaratának a beteljesedéséhez vezetnek. Arra tanít, hogy teljes bizalommal és nyugalommal fogadjuk el az isteni szándékot, függetlenül attól, hogy az milyen nehéz a számunkra.

Beszélgetés Krisztussal:
Te tudod Uram, hogy mi a legjobb nekem,
Mert Atyám vagy,
Határtalanul jó,
Lehajolsz hozzám, elfogadod panaszkodásomat,
Buzgón adod nekem Fiad testét
Ami mindig velünk van az Oltáriszentségben.

Elhatározás: Ma hittel elfogadom, amit nem irányíthatok, vagy nem szabad irányítanom.