A tettek többet mondanak, mint a szavak
2019. április 12. Nagyböjt ötödik hete – péntek
P. James Larson 

Jn 10, 31-42
Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt felelte: „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: Káromkodol! – mert azt mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.” Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.” És sokan hittek Jézusban. 

Bevezető ima: Uram, add, hogy higgyek benned és tetteidben – köztük a legnagyobb tettedben, feltámadásodban. Add, hogy olyan legyek, mint Te, hogy életem sugározzon a hit, a szeretet és a remény tettein keresztül! Add, hogy másokat hozzád vezessek!

Kérés: Uram, segíts hitemet cselekedetekre váltani!

1. A tettek tanúskodnak. A mai evangéliumban Jézus azt tanítja, hogy hitünk nem csak Isten ígéretein, hanem tettein is alapul. Felsorolja tetteit, amik alapot adnak Jézusban – Isten Fiában – való hitünknek. „…ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek”. A legnagyobb tette Jézusnak feltámadása a halálból, amire emlékezünk néhány nap múlva. A tetteknek mindig nagyobb a hatása, mint a szavaknak. A szavak talán meggyőzik az elmét, a tettek akaratunkat ösztönzik, döntéseinket befolyásolják. Jézus ma is Isten tetteit viszi véghez, különösen az Eucharisztiában és a bűnbánat szentségében, akár a többi szentségben. Valóban úgy látom Krisztus tetteit, ahogy vannak; igaz cselekedetként – melyeknek hatalmuk van a változtatásra?

2. A világnak szüksége van a szent életek tanúságtételére. Nem szabad alábecsülnünk tetteink hatását a mai társadalmunkban. Külső ingerek tengerében vergődünk, túltelítettek vagyunk információval. Szavak, képek és szlogenek elsikkadnak. Ebben a hangzavarban az életszentség tettei hangosabban beszélnek, mint ezelőtt bármikor. VI. Pál Pápa fejezte ki a legjobban: „A ma emberének inkább tanúságtételre van szüksége, mint tanítókra.” Tetteink igazolják azt, amiben hiszünk? Vagy szavak vagyunk csupán, tettek nélkül?

3. Világítsatok, hogy mások is eljussanak a hitre! Isten Igéjének speciális tulajdonsága, hogy megindítja az emberi szívet. Bíznunk kell a Szentírás erejében. Ha a szavak valóra válnak a követők életében, ereje megsokszorozódik. A hatalmas ellenállás, amivel Jézus találkozik, nem tart vissza másokat attól, hogy higgyenek benne. Az Egyház életében ez a misztérium újra és újra megismétlődik. Ahol a legjobban ellenállnak, ott vannak a legnagyobb megtérések is. „Ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem” (Róm 5,20) mondja Szent Pál. Ez a bizonyított igazság, véd meg minket a csüggedéstől evangelizációs munkánk közepette.

Beszélgetés Krisztussal:
Hiszek benned Uram,
Amikor százszor és százszor kivetem a hálót,
És vizesen, üresen, és szakadtan húzom vissza.
Hiszem, hogy próbára teszed választottaidat,
Mert amikor a mag bekerül a földbe,
Akkor biztos, hogy Istenbe veti gyökerét.
Átadom magam neked,
Hogy a közeledben tarts,
Mint pecsétet a szíveden.

Elhatározás: Ma azon fogok igyekezni, hogy tetteim tanúságot tegyenek arról, amit hiszek.