A Krisztus Légiója szerzetesrend, a megszentelt életű nők és a megszentelt életű férfiak január 20. és február 27. között Rómában üléseznek

Krisztus Légiósainak legutóbbi “rendes nagykáptalanjára” 2014 tavaszán került sor. A statútum felülvizsgálati folyamata során a rend választott képviselői többször is összegyűltek “rendkívüli káptalanokra”, illetve a – megszentelt életűek esetében – “rendkívüli általános gyűlésekre”, melyek a Regnum Christi jövőjével foglalkoztak. Így 2019. szeptember 19. óta létezik a Ferenc pápa által jóváhagyott Regnum Christi Föderáció a maga saját statútumával és vezetési rendszerével.

A Föderációt együttesen alkotják a Krisztus Légiója Kongregáció, a megszentelt életű nők és férfiak – külön-külön “apostoli élet társaságaiként”, valamint a csatlakozott Regnum Christi világi tagok. Ez okból most először kerül sor e három gyűlés egymással párhuzamosan zajló megrendezésére.

A nagykáptalan, illetve az általános gyűlés a legfontosabb fóruma e közösségeknek, mert az ügyek szabályozására és érvényes döntések meghozatalára jogosult. Az atyák és a megszenteltek a közösségeik jövője szempontjából legfontosabb kérdésekben értekeznek. A témák előzetes egyeztetése az egyes tartományokban lezajlott előkészítő megbeszélések során kristályosodott ki.

“Testvéreim és a magam számára, akik részt veszünk a Krisztus Légiója nagykáptalanján, kérem imáikat!” – írja Valentin Gögele LC tartományfőnök atya, és azzal fordul a tagok, a barátok és a támogatók felé, hogy “ Önökkel minket Istenünk hívása köt össze, hogy a hit továbbadásával szolgáljunk a korunkban élők felé. Mint barátaink és jótevőink felé nagy bizalommal vagyunk, hogy imáikban hordoznak, hogy Krisztus Légiósai Isten akaratát cselekedhessék és el tudják látni feladataikat.”

A nagykáptalanra és az általános gyűlésekre való felkészülésképpen minden résztvevő egy többnapos lelkigyakorlaton vett részt.

 

Résztvevők, témák, program

A nagykáptalan, ill. az általános gyűlések során a három hivatási ág mindegyike saját, új vezetőséget választ majd, mert a korábbi vezetőségek hivatali ideje most jár le az egyes ágak konstitúciójában foglaltak szerint.

Ennek közvetlen hatása lesz a Regnum Christi, mint egész vezetésére, mivel a Regnum Christi Föderáció vezetősége a három megszentelt hivatási ág generálisából áll, akiket két világi Regnum Christi tag támogat majd (őket 6 évre nevezték ki tavaly szeptemberben).

A három megszentelt hivatási ág saját szabályozásai alapján a nagykáptalan, illetve az általános gyűlés rendszeresen 6 évente kerül összehívásra. Idén január 20-án, hétfőn kezdték meg az üléseket, és a tervek szerint Krisztus Légiósai és a Regnum Christi megszentelt életű nők február 27-én zárják le megbeszéléseiket, míg a Regnum Christi megszentelt életű férfiak csak január 29-én kezdik meg közgyűlésüket és február 15-én fejezik be.

Krisztus Légiósainak nagykáptalanján a Krisztus Légiója szerzetesi közösségének összesen 66 papja vesz részt, közülük 18-an hivatalból (pl. a Kongregáció tartományfőnökei és az eddigi vezetőség), 48-an pedig választott küldöttként.

A választott vezetők közül hárman a mi rendtartományunkból (Nyugat- és Közép-Európa) érkeznek: Georg Rota LC atya, George Elsbett LC atya és Habsburg Pál LC atya. Valentin Gögele LC atya hivatalból, mint tartományfőnök vesz részt.

Részletesebb beszámolót, fotókat és életrajzokat Krisztus Légiósainak spanyol nyelvű honlapján ITT találhatnak.

A Regnum Christi megszentelt életű nők közgyűlésén 47 nő vesz részt, akik közül hárman érkeznek a Magyarországot is magában foglaló Nyugat- és Közép-Európai Tartományból: Jacinta Curran, Eugenia Álvarez és Luly Fernandez. További információk ITT, a megszentelt életű nők közgyűlésének honlapján olvashatók.

A Regnum Christi megszentelt életű férfiak közgyűlésén 24 férfi vesz részt. További információk ITT, a megszentelt életű férfiak közgyűlésének honlapján olvashatók.

 

Az elkövetkező hetekben honlapunkon és a már említett honlapokon találnak majd aktuális híreket, információkat, sajtónyilatkozatokat és áttekintést a programról.