A Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű női közössége Clarisse Desclèves kedves személyével nem csak gyarapodott, hanem lelki-szellemi kincsekben is sokat gazdagodott. Őt szeretnénk most azoknak is bemutatni, akik személyesen – egyelőre – még nem ismerik.

Clarisse Desclèves hivatástörténete:

ClarissePortre„Magasabbra akarok repülni!” – ezt mondogattam kicsi koromban az anyukám szerint, mert látni akartam Jézust az égben. Aztán megértettem, hogy Őt valójában nem az égben kell keresnem, hanem ha valóban találkozni akarok vele, akkor a szívembe kell néznem… és nem a felhőkbe!

Egy tízgyermekes, katolikus családból származom. Én vagyok a negyedik a sorban. Édesapám orvos, édesanyám pedig otthon maradt, hogy gondoskodjon rólunk. Katolikus iskolába jártam, és 15 éves voltam akkor, amikor elkezdtem gondolkodni a jövőmön, hogy mit is kezdjek az életemmel, de semmilyen pálya nem volt elég vonzó a számomra.

Amikor elvégeztem az iskolát, egy év önkéntes munkát vállaltam a Regnum Christi Mozgalomban, melyet a családom már nyolcéves korom óta ismert. Ennek köszönhetően egyike lehettem a legelső ECYD tagoknak Franciaországban, akikkel rengeteget táboroztunk, számos hazai és nemzetközi eseményen vettünk részt. Önkéntes évemet az Egyesült Államokban és Kanadában töltöttem, és közben egyre mélyebbé vált az imaéletem. Megértettem, hogy az értékesebb dolgokra és a még magasabban szárnyalásra való vágyam beteljesedése csak az isteni valóságban lehetséges, és nem az emberiben.

A megszentelt életre való fogadalomtételemre 2004. február 2-án került sor, majd képzési éveim következtek Cerro del Coto-ban (Madrid, Spanyolország), utána pedig Franciaországban kezdtem meg missziós életemet. Minden teljesen új volt számomra, sok mindent kellett még tanulnom, de Isten szeretetét akartam közvetíteni. Képzéseket és programokat szerveztem, hogy változást vihessek az emberek és a társadalom életébe. Az itt töltött két év során számos városban, plébánián és iskolában segítettem, és havonta egyszer Brüsszelbe utaztam. Eljutottam Afrikába is a Fiatal Missziósok csoportjával, sok tábort szerveztem a NET és az ECyD gyermek- és ifjúsági programjaink keretében, és részt vettem a Pure Fashion és a Regnum Christi ifjúsági tagozat megalapításában.

2009 szeptemberében arra kaptam küldetést, hogy Kolumbiába menjek, és Medellin város Cumbres Iskolájában szolgáljak. Nagy meglepetés volt ez számomra, mert bizony még csak azt sem tudtam, hogy hol van Kolumbia, és persze azt sem, hogy milyen ott az élet. Ezzel a misszióval tehát új életforma, új oktatási módok és újabb tanulnivalók vártak. Regnum Christi iskolában korábban még nem dolgoztam, ezért nagy hálával gondolok azokra a megszenteltekre, akik átadták nekem tudásukat az új pedagógiai módszerek, az apostoli képzés, a pozitív motivációs technikák és a családias lelkület kialakítására vonatkozóan, hogy így tegyenek még alkalmasabbá Isten szeretetének továbbadására sokak szíve felé. Hét évig maradtam ebben a csodálatos országban, és lehetőségem volt még öt másik városban és Equadorban is elindítani apostoli munkáinkat.

A fiatalok igényeire reagálva számos új programot szerveztünk. Elmentünk az Amazonas folyó körüli dzsungelekbe, az északi Guajira sivatagába, hogy minél mélyebben megtapasztaljuk az ország ősi kultúráját és annak gyökereit. Felkészültünk és részt vettünk egy New Yorkban szervezett női konferencián (ONU?), majd ennek hatására elindítottunk egy programot a prostitúció megfékezésére. Számos plébánián szerveztünk missziókat, hogy segítsünk a plébánosoknak, valamint közreműködtünk gyermekjóléti alapítványok munkájában, hajléktalan szegények és idősek ellátásában.

Ezeket az apostoli munkáinkat lelki életünkkel erősen megtámasztottuk, hiszen a Regnum Christi életstílus lényege éppen ez: képzésekkel, imaélettel, lelkigyakorlatokkal és a lelkiéletben való növekedéssel tudjuk csak megadni azt a lelki vezetést a fiataloknak és a családoknak, ami őket a saját útjukon tovább tudja segíteni. Mindez Isten óriási ajándéka volt!

Visszanézve életemre úgy látom, hogy sokkal magasabban szárnyaltam annál, mint amit valaha is álmodtam. Nemrég egy új missziós munkát kezdtem el ebben a gyönyörű országban, Magyarországon! Nagy kíváncsisággal ismerkedek a kultúrával, az emberekkel, hogy – amint Szent Pál fogalmazott – „mindenkinek mindene” legyek.

Azt látom, hogy a Regnum Christi Mozgalom Istenünk ajándéka minden kultúra számára, az Ő valódi válasza világunk aktuális kérdéseire, miközben az emberek eredendő belső vágya mindig ugyanaz marad. Ebben a küldetésben szeretném magamat a misszió frontvonalába helyezni, minden tőlem telhetőt megtéve Istenért és az emberekért.

Köszönöm a magyaroknak, hogy befogadtak országukba, hogy családjaik és életük részévé válhatok. Sokat kell még tanulnom, amiben jól haladok, mert sok időt és türelmet szánok rá. Köszönöm, hogy Isten arcának egy új oldalát mutattátok meg nekem!

IMG-20140315-WA0007 

IMG-20140223-WA0021 IMG-20131009-WA0028 DSC02056