Jöjjön el a Te országod!

Közlemény a Krisztus Légiója, a Regnum Christi megszentelt életű nő- és férfitagjainak általános kormányzatai, valamint a Mozgalom első és második fokozatú tagjait képviselő bizottság közös üléseinek végeztével.

A Krisztus Légiója, a Regnum Christi megszentelt életű nő- és férfitagjainak általános tanácsai, valamint a Mozgalom első és második fokozatú tagjait képviselő bizottság július 18-20. között megbeszéléseket tartottunk Rómában, hogy folytassuk a Regnum Christi Általános Alapszabályzatának kidolgozására irányuló munkát. Ez volt az első alkalom, hogy sor került egy ilyenfajta találkozóra. Köszönjük az imáitokat és a közelségeteket.

Ez a találkozó azt az utat követi, amelynek lépéseit a pápai megbízott számos alkalommal felvázolt. Eddig „mindegyik csoport a saját útján haladt, egy világosabb és pontosabban meghatározott identitás felé”(a 2012. július 11-én kelt levélből): a légiósok mostanában fejezik be – a tartományi gyűlések keretében – a Konstitúció első vázlatának felülvizsgálatát; a megszentelt életű nők és férfiak a saját alapszabályzatukat vizsgálják felül; négy első és második fokozathoz tartozó tagból felállt egy bizottság, amely a saját alapszabályzatuk kidolgozásán dolgozik, és egyben képviseli a nem megszentelt életű világiakat a pápai megbízottal, valamint a megszenteltek és a Légió általános kormányzataival folytatott párbeszédben. Mivel már folyamatban van az egyes alkotórészek identitásáról való együttgondolkodás, most elérkezett a pillanat, hogy „megfelelő módon végiggondoljuk azokat a kormányzati és vagyonkezelési szerveket, amelyek legjobban kifejezik és megfelelnek az egész Regnum Christi egységének” (ugyanott).

A megbeszélések minden résztvevője – légiósok megszentelt életű nők és férfiak, első és második fokozatú tagok – egyetértünk abban, hogy hálával ismerhetjük el mindegyik hivatás részvételét ugyanabban a karizmában és a Regnum Christiben, amelyet egyetlen egységes valóságként értelmezünk, amelynek mindannyian a tagjai vagyunk. Lehetőségünk volt megosztani azt is, amik vagyunk és amik szeretnénk lenni egymás számára. Arra is volt alkalom, hogy elismerjük a jó döntéseket és a hibákat, amelyeket vétettünk, hogy kifejezzük vágyainkat és elvárásainkat a Mozgalomban levő többi hivatás és tagok felé. Találtunk fontos egyezési pontokat, felismertük a különbségeket, és megerősítettük az elhatározást, hogy együtt akarunk továbbhaladni, pontosan tudatában léve történelmünknek és a jövőnek, amelyet Isten kínál azoknak, akik bíznak benne.

Gondolkoztunk azon, hogy melyik lehetne az a fajta kormányzat, amely őrködik lelkiség és küldetés egysége felett, és ugyanakkor  tiszteletben tartja a hivatások és életállapotok különbözőségét. Nagy egyetértés mutatkozik abban, hogy az egyes részek saját alapszabályzatai mellett kell lennie egy közös alapszabályzatnak az egész Mozgalom számára. Egyetértünk abban is, hogy kell lennie egy közös kormányzatnak a közösség és a közös apostoli tevékenység lehetőségének megtartására. Úgy gondoljuk, hogy egy személyes kormányzatra van szükség, amelyet egy tanács segít, amelyben részt vesznek a különböző alkotórészek, hogy a közös témákról döntsenek: lelkiség, apostoli küldetés, vagyonkezelés, stb.

A pápai megbízott két alkalommal is meglátogatott bennünket Gianfranco Ghirlanda és Agostino Montan atyákkal együtt. Felvázoltuk nekik a beszélgetéseink eredményeit. Amint hallgatott bennünket, ő maga is megállapította, hogy mennyire vágyunk az egységre. Rámutatott azokra a nehézségekre is, amelyek kánonjogi szempontból felmerülnek, és kifejezte a vágyát, hogy segítsen nekünk megtalálni a megfelelő formulát arra a valóságra, amit valójában megélünk. Azt mondta, hogy továbbra is keresnünk kell a Regnum Christi lehető legjobb összetételét, fokozatosan haladva ebbe az irányba.

A pápai megbízott azt jelölte meg feladatként, hogy mindegyik ág a Regnum Christin belüli identitását és a többi alkotórésszel való kapcsolatát a saját alapszabályzatában vagy konsitúciójában fejezze ki. Azt is kérte, hogy dolgozzunk ki olyan szöveget, amely elmagyarázza a közös identitást és a közös kormányzati szervezetet, hogy a tanácsosaival együtt azt áttanulmányozhassa. Annak a bizottságnak a tagjai, amely ezt a szöveget kidolgozza, a következők: Sylvester Heereman atya, Jorge López, Gloria Rodríguez y Francisco Gámez. Mary Patt Pirie és  Gabriel Sotres atya titkárként fognak segíteni. Ismét összeülünk szeptemberben, hogy átnézzük ezt a szöveget, és utána átadjuk a pápai megbízottnak, aki kijelöli felülvizsgálatának és jóváhagyásának menetét, hogy majd bemutatható legyen az általános gyűléseken és az általános káptalanon.

Most visszatérünk a szokásos tevékenységeinkhez bízva Isten működésében, és kérjük a Szűzanyát, hogy segítsen nekünk elterjeszteni Krisztus Országát a társadalomban.

Róma, 2013. július 23.

Sylvester Heereman, Deomar de Guedes, Michael Ryan, Juan José Arrieta, Jesús Villagrasa, LL.CC.

Jorge López, Alberto García, Bernardo Pérez, Diego de Robina, Cristian Názer

Gloria Rodríguez, Mari Carmen Ávila, Luly Fernández, Mary Patt Pirie

Francisco Gámez, Kerrie Rivard, Lucia Hauser, José Antonio Lebrija