Kerestük a Regnum Christibe meghívottak karizmájának a magját

A karizma Istentől jön, ezért misztérium. Nincs egy rövid formula, ami kimerítően leírhatná. Ha a karizma Istentől van, akkor egy ésszel fölfogható egységnek kell lennie. Máskülönben csak kompatibilis elemek gyűjteménye lenne. De ha egy egységről van szó, honnan jön ez az egység? Csak központi rendező elvekből jöhet. Ezt hívjuk a karizma magjának. Minden RC tag a hivatással együtt megkapja a karizmára való fogékonyságot is.

2013. november 21-én, csütörtökön este Patrick Langnan LC atya a légiósok kamaraerdei rendházában tartott lelki este keretében egy közös gondolkodásra hívott meg minket.

Mintegy harmincan voltunk a lendületes, sok humorral és életerővel átitatott beszélgetésen. Patrick atya két és fél éve járja a világot, és már szinte minden országban járt, ahol van Regnum Christi közösség, hogy megtalálja a választ arra a kérdésre, mit is jelent nekünk, Regnum Christi tagoknak, az oly sokszor emlegetett, de mindeddig pontos meghatározás nélkül maradt KARIZMÁNK.

Csodálatos élmény volt számomra, ahogyan kibontakozott ez az ábra, és az atya elmagyarázta nekünk, hogy mint egy igazgyöngyöt izzadták ki magukból a sok beszélgetést, kutatást, Egyházi Törvénykönyv értelmezést követően megjelent előttük egy hármas egység: lelkiség – közösség – küldetés.

Olyan érzésem volt végig, mintha arról beszélne, amit mi itt Magyarországon 2006 nyara óta egyre intenzívebben igyekszünk megvalósítani. IMÁDSÁG – KÖZÖSSÉG – KÜLDETÉS: e három szót választottuk akkor, több mint 7 éve a Vándor Evangélium Imaszolgálat alapjának. Nem lehet véletlen, hogy akkor, a Városmisszió felkészülésének évében ezt a három szót helyezte a szívünkbe a Szentlélek. És az elmúlt két évben Tamás atya egyre intenzívebben kér minket, hogy e három dologra helyezzük a hangsúlyt apostoli munkáinkban. Ha a világ sok országát végigjárva ugyanaz az összegzés kristályosodott ki Patrick atyának, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a Szentlélek vezetett minket, magyarokat, már 2006-ban is, itt a Regnum Christi közösségeinek perifériáján. Ugyanezt erősítette meg Velasio de Paolis bíboros, pápai megbízottunk is, amikor tavaly októberben a Regnum Christi alapvető vonásairól írt nekünk: „…a karizmát úgy kell tekinteni, mint a Szentlélek különleges ajándékát az Egyház számára, hogy az épülhessen a különböző történelmi körülmények között. A karizmát ingyenes kegyelemnek nevezzük…”

Ugyanez az érzés csak még jobban erősödött benne, amikor a karizma magját ezzel a Szent Páltól származó idézettel határozta meg Patrick atya: „Krisztus szeretete sürget minket”(2 Kor 5,14) Sokan emlékszünk, hogy öt évvel ezelőtt Krisztus Király ünnepére egy egész napot szerveztünk ezzel a mottóval. Ezt a sürgetést sokszor élem meg magam is, amikor az apostoli munkák révén kapcsolatba kerülök különböző életállapotú emberekkel…

Köszönjük, Urunk, kegyelmeidet, amelyeket a Regnum Christi lelki családján keresztül osztasz meg velünk.
Csernus Ágnes, a Regnum Christi tagja

 _______________________________________________

Mintha egy családi megbeszélésre érkeztem volna… közeli és távoli rokonok jöttek el, hogy együtt beszélgessünk lelki családunk, a Regnum Christi Mozgalom karizmájáról, azaz családi vonásunk legmeghatározóbb eleméről / elemeiről.  Eljöttünk nem csak passzív hallgatóként, hanem aktív résztvevőként, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy aki a családhoz tartozik, meghatározó része annak. Amint elkezdődött Patrick atya bemutatkozása és a téma felvezetése az előbb leírtak még inkább érezhetőek voltak. Ebben a pár sorral nem az acélom, hogy összefoglaljam a 2 órás „nagygyűlést“, hanem hogy kifejezzem Isten iránti hálámat és ezzel együtt mindenkinek, aki a Regnum Christi családhoz tartozik vagy annak barátja, hogy ilyen csodálatos egység kialakulásának lehettünk részesei az utóbbi 4 buckákkal teli években. Ezzel elmondhatjuk, hogy a német  mondás „Isten a görbe vonalakon is képes egyenesen írni“, igaz, de még mennyire!

DEO GRATIAS a Regnum Christi Mozgalomért és a hivatásomért, mint ennek megszentelt életű tagja!
Hangódi Dóri