Különleges évforduló megünneplésére gyűltek össze a Vándor Evangélium imakörök tagjai november 8-án a budapesti Szent II. János Pál Iskolaközpont dísztermében. A Regnum Christi Mozgalomból kinőtt és országossá vált imaszolgálat a 10. évébe lépett.

Imádság, közösség, küldetés – Ez a Vándor Evangélium Imaszolgálatunk jelmondata, mely jól tükrözi annak célját és lelkiségét. Az elindítás ötlete éppen tíz éve, a budapesti Városmisszióra való előkészületek során fogalmazódott meg három, a Regnum Christi Mozgalomhoz kötődő családban, és hozzájuk az elmúlt években igen sokan csatlakoztak. Így ma már több mint száz imakörben közel háromezer-ötszáz hívő imádkozik velünk Magyarországon és a határainkon túl.

A Vándor Evangélium imakörök küldetése, hogy plébániák családjait segítik összetartó és aktív imaközösséggé válni, illetve hogy a közös, elmélkedő imádságok által a résztvevő családok alaposabban megismerik Krisztust.

Egy imakört tíz család (vagy személy) alkot, akik minden hónapban körbeadják az elmélkedéseket tartalmazó imafüzetet a Szentírással és az igeoltárral együtt, amelyek így havonta három napig tartózkodnak mindegyik családnál. A befogadó család e napok alatt együtt imádkozik hazánkért, a hivatásokért és a saját szándékaiért. A szentírási részekhez kapcsolódó elmélkedések segítik őket abban, hogy a Szentírás szavait tettekre váltsák, és felfedezzék, hogyan tudják Jézus példáját a saját konkrét élethelyzeteikben követni.

Az imaszolgálat Erdő Péter bíboros atya áldásával és kérésére folytatódik immár tizedik éve, segítve a plébániaközösségek lelki és közösségi megújulását. A Vándor Evangélium elmélkedések minden évben a világegyház vagy a magyar egyház tematikáját követve csatlakoznak az egyetemes imaszándékokhoz, így idén az irgalmasság rendkívüli szentévéhez kapcsolódnak.

A kapott kegyelmekért hálát adva, mintegy 150 résztvevővel ünnepeltük együtt november 8-án a Vándor Evangélium közösség jubileumi szentmiséjét a budapesti Szent II. János Pál Iskolaközpontban. Örömteli, kegyelmi alkalom volt ez, amikor mi, budapestiek az ország legkülönbözőbb településeiről érkezőkkel közösen adtunk hálát az imaszolgálat elmúlt tíz évéért, a működő imacsoportokért, és azokért is, akik az évek során bármilyen módon bekapcsolódtak az imádságba.

Szeretettel várjuk további érdeklődők jelentkezését is, és szívesen adunk további információt az info@vandorevangelium.hu e-mail címen vagy 06/1/877-4801 telefonszámon.

Csernus Ágnes