A Szentszék kánonjogilag elismerte a Regnum Christi Föderációt és elfogadta annak új statútumát

A Krisztus Légiója Kongregáció, valamint a Regnum Christi megszentelt életű nők és férfiak vezetői június 11-én adták hírül, hogy a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációja (CIVCSVA) kánonjogi elismerést adott a Regnum Christi Föderációnak és elfogadta annak új statútumát.

„Nagy örömmel vettük ezt a hírt. Rengeteg munkánk van ebben. Hosszú volt az út. Előttünk áll a jövő. Tavaly november és december folyamán magam is részt vehettem a Regnum Christi általános gyűlésén Rómában. Már akkor is az volt a benyomásom, hogy Isten jár előttünk ezen az úton. Ezért arra hívok ma mindenkit, hogy adjunk együtt hálát az Úrnak, aki olyan hűségesen kísért minket, és akinek a kezébe az egész Regnum Christi család jövőjét is le akarjuk tenni.” – mondta Valentin Gögele atya, Krisztus légiósa, a nyugat- és közép-európai régió tartományfőnöke.

A Regnum Christi Föderációt együttesen alkotják Krisztus légiósai, a Regnum Christi megszentelt életű női és férfi ágai (apostoli élet társaságaiként), valamint a Regnum Christihez egyénileg csatlakozó, tanácskozási joggal bíró laikus (világi) tagok. A Regnum Christi Föderáció új statútuma (alapszabály) és a laikus tagság alapokmánya 2019. szeptember 15-én lép hatályba az elkövetkező öt évre.

A CIVCSVA titkára, José Rodríguez Carballo kúriai érsek annak a reményének adott hangot átadó levelében, hogy ez az új struktúra hozzájárul majd a közös karizma kibontakoztatásához és elmélyítéséhez, valamint segíti az együttműködést abban a küldetésben, amelyet az Egyház rájuk bízott.

Az idáig vezető út „kihívást jelentett, sokszor nehézségekkel és feszültségekkel volt terhes, de végül elvezetett ehhez a mostani előrelépéshez, amely nem az egyes résztvevők egyéni teljesítményét, hanem mindazok közös erőfeszítését tükrözi, akik a Szentlélek szavát akarták meghallani és követni” – hangsúlyozzák a Regnum Christi minden tagjához címzett közös levelükben Eduardo Robles Gil generális atya, Gloria Rodrígez Díaz, a Regnum Christi Megszentelt Életű Nők és Dr. Jorge López Gonzáles, a Regnum Christi Megszentelt Életű Férfiak Apostoli Élet Társaságainak vezetői.

Ezzel a jóváhagyással történetünk egy fontos szakasza zárul le. Az elmúlt években arra tettünk kísérletet, hogy a Regnum Christi identitását jobban megértsük, és ehhez megtaláljuk a megfelelő kánonjogi formát, amely segít megőrizni a lelkiséget és megélni azt a missziós küldetést, amelyek a karizmánkból erednek. A Regnum Christi Föderáció pápai elismerése a megerősítését jelenti mindannak, amit egy megkülönböztetési folyamat során közösen kialakítottunk, valamint a statútumnak is, amely érvényes és valós eszköze annak, hogy Isten tervei szerinti folytonosságot és jövőképet adjunk lelki családunknak.”

„Nagyon megindító ez a pillanat” – hangsúlyozza Karl-Olaf Bergmann, a németországi Regnum Christi világi tagjainak egyik delegáltja. „Rengeteg munka, rengeteg idő, nagy remények, sok aggódás, számtalan ima és elcsendesedés, várakozás és egymásra figyelés, sok megbeszélés és párbeszéd jellemezte ezt az időszakot. Delegáltként, a statútum felülvizsgálatának az elmúlt öt évben zajló folyamatában egészen új oldaláról ismerhettem meg a Regnum Christi Mozgalmat. Olyan érdekes és magával ragadó tapasztalat volt ez, ami számomra nagyon sokat jelent. Köszönetet szeretnék ezért mondani sokaknak, akik ezen az úton velünk tartottak, különösen is az imádságaikért! Hiszem, hogy a Regnum Christi története Közép-Európában igazán csak most kezdődött el!