Október 18-20. között a Regnum Christi mintegy 100 tagja, férfiak és nők, házaspárok és egyedülállók, fiatalok és idősek érkeztek Regensburgba Németországból, Ausztriából, Lengyelországból és Magyarországról, hogy részt vegyenek az RC-Meet-en, azaz a Nyugat- és Közép-Európai Tartomány találkozóján.

A találkozó fő témái a következők voltak: előbb lenni, csak utána tenni; Krisztus a középpontban; ima-közösség; új statútum; az evangelizáció és az apostoli tevékenység elsődlegessége a közösségben.

„Elhívva a Regnum Christi-be úgy, ahogy vagy!”

„Egy közös vágy az, ami összeköt minket a Regnum Christi-ben. Egy olyan vágy, amit mindannyian a szívünkben hordozunk. Hogy Jézus szeretete érezhetővé, valóságossá váljon. Legelőször is énbennem. Aztán pedig a felebarátaimmal való kapcsolatomban. Ez a vágy a kulcsa életünk első dimenziójának, annak, hogy tanítványok legyünk.” – mondta Linda Weber és Valentin Gögele tartományfőnök atya a bevezető előadásban szombat reggel. Tanítvány csak akkor lehet az ember, ha találkozott Jézus lángoló  tüzével, Isten szeretével.

„A tanítvány megkapja a szabadság ajándékát arra, hogy „csak legyen” – hangsúlyozta Valentin atya. „A tanítvány tanul Jézustól és a közösségtől, betölti a megajándékozottság öröme. Ehhez időre, elindulásra, térre és az Úr közelségére van szükség. Krisztus hívása a király hívása, aki barátként kopog a szívem ajtaján, de szüksége van az én igenlő válaszomra – és nem is csak egyszer, hanem mindig újra és újra.” Ha ez megtörténik, akkor egy átváltozási folyamat veszi kezdetét.

Az ember mindig tanítvány, és csak ezt követően lép a második életdimenzióba, az apostolságba, amikor Isten szeretetét már mélyebben megtapasztalta. Ez a szívünkben élő belső vágyakozás, hogy Krisztus Országa és szeretete eljusson minél több emberhez, ez a hiteles Regnum Christi-be szóló küldetés biztos jele. Ez a vágyakozás adja a karizmánkat: Krisztus szeretete sürget minket!” Az apostol vette a jelet és az adást és megvan hozzá a képessége is, hogy továbbadja. Olyan, mint egy kút, amely túlcsordul.

Az evezős csónak

De vannak téves elképzelések is az apostolságról, egészítette ki Valentin atya az eddig elmondottakat, és egy képi hasonlattal élt: „Az evezős csónak jól tükrözi az apostolkodásról alkotott téves elképzelést. Ennek legénysée (mi magunk) halad előre, de csak a saját erejükből teszik ezt, talán már teljesen kimerülten, néha azt sem látva, hová is tartanak. Bocsánatot kérek ezért azoktól, hogy az egyes emberekkel nem mindig foglalkoztunk úgy, ahogyan ők ezt igényelték volna vagy ahogyan ők azt  megérdemelték volna. Imádkozunk azért, hogy őszintén beszélgessünk erről, hogy elinduljunk a gyógyulás útján, és hogy a kisebb és nagyobb sérüléseinket Jézus elé vigyük.”

A vitorláshajó

Az apostolok közössége sokkal inkább egy vitorlás hajó legénységére hasonlít. A hajó alapfelszerelése a vitorla, a közös imádság, és ez a vitorla befogja a szelet, a Szentlélek erejét, ami az egész halót előre lendíti. Sokféle feladat van egy ilyen hajón, nem kell mindenkinek a tettek mezejére lépnie vagy rögtön kormányosnak lennie. Nyugodtan lehet valaki éppen a kabinjában vagy a fedélzeten pihenve. Együtt azonban erősek vagyunk.

„A csapat minden tagja értékes. A Regnum Christi-be úgy vagy elhívva, amilyen vagy.” – hangsúlyozta Linda Weber. „És ha úgy vagy jelen, hogy önmagadat adod, akkor ez a legjobb módja annak, hogy ajándék lehess mások, illetve a közösség számára!”

„Mi vagyunk talán a legjobb legénység ehhez a vitorláshoz, ehhez a misszióhoz” – bátorított minket Valentin atya. Antoine de Saint-Exupéry egy fantasztikus gondolatot mondott erről: “Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” – Ha megvan bennünk közösségileg a vágy a végtelen tenger, az rengeteg ember felé, akkor Isten megadja hozzá a még szükségeset. Mert Ő az alap. Jézus Krisztus, királyom, jöjjön el a Te Országod!”

„Vágyakozás arra, hogy a Krisztussal való kapcsolatunkban növekedjünk”

„Mi a Katolikus Egyház olyan közössége vagyunk, amely arra vágyik, hogy Krisztussal és egymással egyre mélyebb kapcsolatban legyen; egy olyan közösség, amely szolgálni akar másokat, hirdetni akarja az evangéliumot és a továbbképzésről is gondoskodni szeretne.” Ez egyben a bécsi „Szent II. János Pál Központ” küldetése is röviden összefoglalva. Maria Schlachter és Anna Schinnerl így mutatták be a „IIJP Központot” az RC-MEET résztvevőinek. Küldetésük oszlopai: kapcsolat Krisztussal, közösség, felebarátok szolgálata, evangelizáció és képzés.

Mit visznek magukkal innen, a Regnum Christi tagok találkozójáról?

„Egy pozitív képet arról, hogy látszik, hogy ez már egy megújult Regnum Christi.” – válaszolja Maria. „Tehát nagy nyitottságot, rugalmasságot, a készséget arra, hogy új dolgokat tanuljunk, hogy változzunk, hogy másokat meghallgassunk, hogy valóban az embereket szolgáljuk, és hogy egy olyan úton járjunk, amelyet Isten jelöl ki számunkra; jó értelemben vett komolyságot, hitelességet, és ami rám újra és újra mély benyomást tesz: az atyák szerénysége, és ahogyan ők ténylegesen az embereket szolgálják.”

Anna nagyon örül, hogy „a megújulási folyamatot olyan jól zártuk le, hogy e nagylétszámú közösség egy ilyen összetett témában megegyezésre tudott jutni, ezt elfogadja, változni akar, remek új projekteket akar indítani, alázattal figyel másokra is és másoktól tanulni szeretne.”