Búcsúzunk Esztertől, aki 16 éven keresztül volt missziós munkatársunk.

Eszter kedvességével és alázatos jelenlétével a Regnum Christi sokféle tevékenységét segítette. Az elmúlt években rengeteget tett a Vándor Evangélium Apostoli Imaszolgálatunkért, és néhány éve ő gondozta a Regnum Christi Napi Elmélkedéseket is. Fájdalmas veszteség ő számunkra, de egyben hálát is adunk érte, az ő életéért, hogy annyi éven keresztül szolgálta Isten Országának az ügyét közöttünk.

Az örök világosság fényeskedjék neked, Isten veled Eszter!