„A Fény útja, egy olyan társadalomban, amely a szorongást és a megsemmisülést hirdetve magán hordozza „a halál kultúrájának” jelét, ösztönzést adhat, hogy létrejöjjön „az élet kultúrája”, egy kultúráé, ami nyitott a hit bizonyosságaira és a remény várására.”

(A népi jámborság és liturgia direktóriuma; Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dokumentuma; 2002. május 13.)

Hát, igen. Erről van szó. Most a bezártság, a vírushelyzet idejében is van okunk a reményre! Mikor végigjártuk az Öröm (Fény) útját, akkor lelkünkben személyesen találkoztunk azzal a győztes Jézussal, aki akkor és most is ugyanaz: a minket személyesen szerető, ölelő, irgalmas, bölcs és jó Urunk, aki annak idején a tanítványok előtt megjelent, és aki belénk és mirajtunk keresztül is az Ő békéjét, örömét és erejét szeretné sugározni minden ember felé.

Az Öröm útja lelki programon keresztül – a zoom segítségével – hitünk központi eseményéről, Krisztus feltámadásáról és tanítványi mivoltunkról emlékeztünk meg, amint a keresztség húsvéti szentségében a bűn sötétségéből a kegyelem fényébe jutunk. A Regnum Christiben a keresztségben kapott kegyelmeket próbáljuk kibontakoztatni és azokat annak teljességében megélni.

A Csabai Zsuzsanna által vezetett közösségi alkalmon Tiborné Teimel Éva elmélkedéseinek segítségével haladtunk végig az Öröm útján, a feltámadást követő eseményeken. Ezek az elmélkedések ITT találhatók (9-16. oldal)! Utólag és a jelen nem lévők számára is átelmélkedhetők.

Az Öröm Útja (Fény Útja) állomásai:

 1. Jézus föltámad halottaiból
 2. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket.
 3. A föltámadt Jézus megjelenik Magdolnának.
 4. A föltámadt Jézus megjelenik édesanyjának.
 5. A föltámadt Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak.
 6. A föltámadt Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak.
 7. A föltámadt Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára.
 8. A föltámadt Jézus megjelenik Tamásnak.
 9. A föltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál.
 10. A föltámadt Jézus megjelenik egyszerre több mint ötszáz tanítványnak.
 11. A föltámadt Jézus átadja a főhatalmat Péternek.
 12. A föltámadt Jézus tanítványait a világba küldi.
 13. A föltámadt Jézus a mennybe megy.
 14. A föltámadt Jézus elküldi a Szentlelket.

Szeretettel ajánljuk ezeket tehát mindenkinek, aki Húsvét örömhírében szeretne osztozni az apostolokkal és minden tanítvánnyal akkor és most. Örüljünk hát együtt a feltámadt Jézus jelenlétének akkor és most is a mi életünkben az Öröm útjának átelmélkedése által!

Áldott, örömteli húsvéti időt kívánunk mindenkinek!

Szász Csaba LC atya és a Regnum Christi Mozgalom