Az evangelizálás elvei

a Regnum Christi 2014-2020 közötti időszakára tervezett programokhoz

 

1. Személyes találkozás az élő Krisztussal

Vezessen folyamatosan minket ez a kérdés: Tevékenységünk Jézusból indul ki? Az Ő szeretete, Szent Igéje, kegyelme, az Ő Lelke és Egyháza a kiindulópontunk, amely minket, és a minket körülvevő embereket közelebb vezet Krisztushoz?

2. Közösségben élni és evangelizálni

Azt akarjuk, hogy a térben egymástól távolabb eső különböző csoportok és az apostoli munkák egymás számára és a helyi plébániai közösség számára is egyre inkább evangelizáló közösségekké váljanak, ahol közös céljaink vannak, és egyre inkább összekapcsolódunk egymással (hálózat). Azt akarjuk, hogy senkinek ne kelljen magányos harcosként küzdeni.

Tudatosan fogjuk integrálni a csapatba az Istentől kapott sokféle talentumokat, karizmákat és személyiségeket.

A különbségeket fel akarjuk ismerni, azokat megnevezni; az erősségeket összekötni egymással és a gyenge pontokat együtt akarjuk hordozni.

Folyamatosan tanuló közösség maradunk. Értő figyelemmel hallgatunk meg másokat és kérdéseket teszünk fel, mert biztosak akarunk lenni abban, hogy a másikat jól értettük. Csak ezután beszélünk és nyilvánítunk véleményt.

3. Krisztus követésében elkísérni az embereket

Azon fáradozunk, hogy szeretet-teljes és önátadásra képes szívünk legyen, amely önzetlenül tevékenykedik és küzd másokért.

Nem akarjuk megvárni, amíg az emberek eljönnek hozzánk. Inkább mi fogjuk keresni a találkozási lehetőségeket velük a mindennapjaikban, a közelséget a szabadidejükben, és a családi életükben.

Fontos számunkra, hogy közérthető nyelvet beszéljünk. Kerüljük az élettől idegen kifejezéseket, vagy a túlbuzgóan bigott formákat, valamint a periférikus témák túlhangsúlyozását is. Úgy írunk és beszélünk, hogy az emberek jól megérthessék az evangélium üzenetét és a közösségünket is.

Egyre jobban meg akarjuk tanulni, hogyan bátoríthatunk másokat, és miként lelkesíthetjük őket a hitben való növekedésre, és a tevékeny hitéletre.

Azok számára, akik bármilyen módon ránk bízzák magukat, biztosítani akarjuk az éveken át tartó személyes és folyamatos kísérést.

Azok számára, akik együttműködnek velünk az evangelizációs munkában, segítséget nyújtunk, hogy fokozatosan épüljenek be az apostoli munkákba, és ne legyenek túlterhelve, vagy soha ne érezzék magukra hagyva magukat.

Amit mi kínálunk, annak folyamatosnak kell lennie, ami évekig tartó érési és növekedési folyamatot jelent. Nem fogjuk a megkezdett dolgokat túl gyorsan feladni, és idő előtt valami újba belekezdeni.

 

* Ezeket az elveket Németország régióinak és a Regnum Christi apostoli munkáinak a képviselői dolgozták ki a 2014 novemberében megtartott ülésükön Bad Münstereifelben