Álvaro Corcuera LC atya, a Légió generálisának levele az Észak-amerikai Mozgalom minden tagjának

Alvaro Corcuera LC atya, a Krisztus Légiója generálisa a következő levelet ajánlja a Regnum Christi tagjainak és barátainak

***

Jöjjön el a Te Országod!

REGNUM CHRISTI MOZGALOM
_________

GENERÁLIS

 Róma, 2012. május 23.

A Krisztus Légiója és a Regnum Christi tagjainak Észak-Amerikában

Krisztusban kedves testvérek!

Nagyon nehéz hírekkel kellett szembesülnünk az elmúlt néhány napban,  és ezzel együtt természetesen a figyelem középpontjába kerültek a három évvel ezelőtti Maciel atyáról nyilvánosságra került szörnyű hírek is.

Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megosszam veletek az én oldalamról a történteket – amelyet sokan közületek  hibának tartotok, – és megmagyarázni, hogyan dolgozik a Légió annak érdekében, hogy a jövő jobb legyen.

Amikor Rómában a szemináriumunk rektoraként dolgoztam, hallottam egyet-mást Thomas Williams atya helytelen viselkedéséről. Megkérdeztem őt ezekről, de az atya tagadta őket, és én hittem neki.

2005-ben a Krisztus Légiója második generálisa lettem. Tudtam, hogy nagy kihívásokkal fogok szembesülni, de álmomban sem gondoltam azokra, amik bekövetkeztek. A kinevezésem után nem sokkal értesültem arról, hogy Thomas Williams atyának valóban kapcsolata volt egy nővel, és van egy közös gyermekük. Megbeszéltem a helyzetet Williams atyával, és kértem őt, hogy kezdjen visszavonulni a köz szolgálatától. 2010 májusában korlátoztam a szolgálatát. Sajnos ezek a korlátozások nem voltak eléggé konkrétak, mivel nem kértem fel a tanítás felhagyására. Ez év márciusában egyértelmű utasítást adtam Thomas atyának, hogy teljesen vonuljon vissza minden nemű közszolgálattól. Azt is be kell vallanom, hogy a történtek  folyamán nem voltam eléggé gondos a konkrét korlátozások megfogalmazásában és a végrehajtatásában.

Mindezt nem azért mondom, hogy az eredménytelenségemet enyhítsem, hanem azért, hogy megmagyarázzam – és bocsánatotokat kérjem.

Sokkal fontosabb az én hibáimnál annak az igénye, hogy biztosítsalak benneteket arról, most másképpen kezeljük a dolgokat. Ma, ha komoly vád ér egy légióst, elővigyázatossági intézkedéseket teszünk, amely tartalmazhatja a közszolgálattól való eltiltást, a vád jellegének megfelelően. Azonnal nyomozásba kezdünk, és ha jogi természetű a probléma, tájékoztatjuk az esetről a hatóságokat és tökéletesen együttműködünk velük. Ha olyan témáról van szó, amely a Hittani Kongregáció (HK) megítélésére tartozik, azonnal felterjesztjük hozzá.

Már bevezettünk egy másik fontos változást is a kormányzási rendszerünkben. Amikor megkezdtem generálisként a működésemet, eleinte az alapvetően „egy személyes” , központosított irányítási stílust gyakoroltam, amelyet az alapító honosított meg. Ez azt jelentette, hogy minden személyi kérdést elém terjesztettek generálisként, és én magam foglalkoztam velük. Az elmúlt néhány évben, főleg De Paolis bíboros kinevezése óta megkezdtük az illetékes bizottságok bevonását, az egyházjog előírásait vettük figyelembe a döntéseknél. A tartományok is nagyobb önállóságot kértek a saját kormányzásukhoz, amely gyorsabb reagálást tesz lehetővé az egyes helyzetekben. Ennek már láthatóak a gyümölcsei, aminek következtében mind a központi, mind pedig a tartományok vezetése illetékesebb és magabiztosabb döntéseket hoz.

Amióta én vagyok a generális, hét eset került a HK elé, amelyek vizsgálata folyamatban van. Két esetben a papi kötelezettségek állítólagos megsértéséről van szó, és nincsenek kapcsolatban semmilyen kiskorúak elleni szexuális visszaéléssel. Az egyik egy egészen friss nemi erőszak eset.  Négy zaklatás pedig egy vagy több évtizeddel ezelőtt történt esetekre vonatkozik. A HK elé beterjesztett zaklatási esetek közül egyetlen egy sem az Egyesült Államokban történt.

Az Egyesült Államokban a kiskorúak elleni zaklatásos esetek feldolgozása a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája által javasolt és a Praesidium gyermekvédelmi szervezet által jóváhagyott biztonságos környezet akkreditációs programban előírt eljárások szerint történik. A nyomozásokat független szervek végzik. Továbbá a záró jelentést egy ún. Review Board (Ellenőrző bizottság) is átnézi, és véleményezi a tartományfőnöknek a vizsgálatokról és vádakról szóló jelentést. Kiskorúak elleni szexuális zaklatások ügyében három légiós ellen folytattak nyomozást. A nyomozások nem erősítették meg a vádakat. További három ex-légiós ellen folyik eljárás Ezt bejelentettük a hatóságoknak, és az áldozatok kívánságától függően peres úton fogjuk rendezni. Jelenleg egy másik légiós ellen is folyik nyomozás, akit eltiltottak a papi szolgálattól ügye lezárásáig.

Elsődleges és legfőbb kötelezettségünknek tekintjük a felelősségünk körébe tartozó gyermekek biztonsága fölött őrködni. Ugyanakkor az igazságosság megkívánja tőlünk, hogy ne sértsük meg az egyes helyzetekbe bevont személyek privát jogait és jó hírnevét. Ezért szükséges, hogy megfelelő elővigyázatossággal cselekedjünk és kommunikáljunk.

A folyamatban lévő rendi alkotmány felülvizsgálatának és a megújulási folyamatnak fontos részét képezi annak meghatározása, hogyan lehet megélni legjobban a közösségi életet, gyakorolni a hatalmat, és biztosítani, hogy a kongregáció tagjai növekedjenek az életszentségben. Ha ezt tesszük, akkor minimalizáljuk a jövőbeni hasonló hibákat. De bűnös emberek vagyunk. Mint egy fejlődő nemzetközi kongregáció, valószínűleg lesznek olyanok közülünk, akik nem a mi eszményünk szerint fognak élni. Azonban ha ez bekövetkezik, minden személy maga fog felelni cselekedeteiért.

Vannak más feltárásra váró ügyek, további botrányok, amelyek a hiteteket és a bizalmatokat akarják próbára tenni? Erre nem adhatok biztos választ. De azt nyugodtan elmondhatom, hogy XVI. Benedek pápa iránymutatását követjük a Légión belül elkövetett szexuális zaklatásokkal és elhajlásokkal kapcsolatban. Ezért a legutóbbi esetek fényében az Általános Tanács segítségével elhatároztam, hogy felülvizsgáljuk a múltban történt állítólagos ilyen esetek kezelését annak érdekében, hogy minden egyes ügyben, és minden érintett személy esetében helyesen jártunk-e el. Azoknak a papoknak, akik visszaéléseket követtek el ezen a területen, elő kell lépniük, hogy a cselekedeteikért viseljék a felelősséget, és hogy megkapják azt a segítséget és felügyeletet, amire szükségük van. Tehát mindenkit megkérek, hogy aki esetleg érintett ilyen vonatkozásban egy légiós miatt, jelentse be az illetékes hatóságok felé. Mindenkinek saját magának kell vállalnia a felelősséget a cselekedeteiért, és meg kell értenie, hogy ez szolgálja a saját javát, a Légió javát, és végül, ami még fontosabb, az Egyház ügyét.

Mindebben Benedek pápa instrukcióit kell követni: „Arra buzdítalak benneteket (bárkit, aki valamilyen formában helytelenül viselkedett), hogy végezzetek lelkiismeret-vizsgálatot, vállaljátok felelősségeteket a bűnökért, (…) és alázattal juttassátok kifejezésre sajnálkozásotokat. Az őszinte megbánás megnyitja a kaput Isten megbocsátása és a tényleges megjavulás kegyelme előtt. Személyesen imát és penitenciát kell végeznetek azokért, akiket megbántottatok, hogy így ti is tegyetek cselekedeteitek jóvátételéért. Krisztus megváltó áldozatának hatalma van megbocsátani a legsúlyosabb bűnöket is és a legszörnyűbb rosszból is képes jót teremteni. Ugyanakkor Isten igazságossága megköveteli tőlünk, hogy adjunk számot cselekedeteinkről anélkül, hogy bármit is rejtegetnénk. Ismerjétek el nyilvánosan vétkeiteket, vessétek alá magatokat az igazságszolgáltatásnak, de ne veszítsétek el reményeteket Isten irgalmában.” (XVI. Benedek pápa lelkipásztori levele az írországi katolikusokhoz, 2010. március 19., n.7.)

Mielőtt befejezem a levelet, mindannyiunknak azt ajánlom, hogy haladjunk tovább a gyógyulás, a megújulás és a javulás már megkezdett útján. Bízom abban, hogy Isten segítségével, De Paolis bíboros együttműködésével, és az Általános Tanács vezetésével folytatni fogjuk munkánkat a múltbeli igazságtalanságok kijavításáért, és a szembesülést ezekkel az ügyekkel a Bibliában előírt igazságos és szeretetteljes módon. Ahhoz, hogy az újjáépülés és megújulás ösvényét kitapossuk, egységre, szeretetre, imára és kölcsönös támogatásra van szükségünk.

Be kell vallanom, hogy mindig nagyon nagyra becsültem és értékeltem Thomas atyát testvérként és papként egyaránt. Ez teszi a jelen szituációt annyira fájdalmassá, és azt kérem, hogy imádkozzatok érte. Kérem az imáitokat azokért a légiósokért is, akik esetleg bűneikkel botrányokba keveredtek, azokért, akik a cselekedeteik áldozataivá váltak, – és értem is. Szükségünk van arra, hogy ne feledjük Krisztus felhívását: imádkozzunk azért, hogy ne essünk bűnbe! A vigasztaló, szószóló és irányító Szentlélek, Pünkösd napján adja meg nekünk a vigasztalást, amire szükségünk van, és késztessen minket a szentség, az irgalmasság és az apostoli célok új tavaszára a Légióban és a Regnum Christiben. Isten mindig jót tud kihozni a rosszból – legyünk az Ő oldalán ebben a törekvésben!

Krisztusban szeretettel

 Alvaro Corcuera LC atya