Az életszentséget többségünk úgy képzeli el, hogy hibátlanná kell válnunk minden emberi tulajdonság tekintetében, s ezt rendszerint saját erőfeszítéseinkkel igyekszünk elérni. Isten szemszögéből nézve azonban mást jelent a szentség: Ő a szeretetben való tökéletességet kéri tőlünk. De ez a feladat is meghaladja emberi erőnket. Csak egyedül Ő tud valóban hibátlan lenni, nekünk pedig el kell fogadnunk a saját emberi gyengeségeinket, és beismerni, hogy csak a Szentlélek folyamatos segítségével tudunk Isten képmásához hasonulni: „Hisz nélkülem semmit sem tehettek”(Jn 15,5). Éppen ezért szükséges Isten kezébe átadnunk az irányítást. A Szentlélek az, aki finom sugallatai által lépésről lépésre vezet bennünket, hogy az adott élethelyzetünkben melyik erényben a legszükségesebb fejlődnünk. Amint a kisgyermek is tanítóinak vezetésével formálódik napról napra egyre érettebb személyiséggé. Engedjük el tehát saját elképzeléseinket és görcsös igyekezetünket, s hagyatkozzunk bizalommal Isten gyöngéd atyai vezetésére! Amit Isten akar megvalósítani velünk kapcsolatban, az mindig végtelenül szebb, mint amit mi el tudunk képzelni. Csak Isten képes a belénk álmodott, egyedülálló remekművét valósággá tenni.

Valahányszor hűségesek vagyunk a Szentlélek indításaihoz, és engedelmeskedünk Isten akaratának, még ha a legjelentéktelenebbnek tűnő dologról is van szó, ez a hűség, a kegyelem és az erő növekedését fogja eredményezni életünkben. Végül a kegyelemnek ez a növekedése bennünk képessé fog tenni minket mindannak a jónak a megvalósítására is, amihez korábban még nem volt erőnk.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a foglalkozásokon valóban jól érezzék magukat, élményeket szerezzenek, hiszen amivel telve van a szív, arról szól a száj: túlcsorduló örömüket környezetük felé is továbbadják. Bízunk abban, hogy a NET program által olyan alapokat kapnak a gyerekek későbbi keresztény életükhöz, hogy közülük is lesznek olyanok, akiknek lelkében a Szentlélek előkészítése nyomán hallhatóvá válik Isten gyöngéd hívása az Egyházban elkötelezett élet számára.

Barátainkat ezért most arra kérjük, hogy imádságaikkal és ha tehetik, anyagilag is támogassák NET programunk további megszervezését, növekedését. Örömmel vesszük, ha az ebbe való bekapcsolódás lehetőségét köreikben, így plébániájukon is terjesztik.

A pünkösdi levelünket itt olvashatja el.