Egyházi évünk, és egyben Húsvéti előkészületünk legszebb napjai következnek a ma kezdődő Nagyhéttel.
Mindenkit szeretettel várunk a Krisztus Légiója Kongregáció kamaraerdei plébániájára, hogy együtt ünnepelhessünk!

Nagycsütörtök

Nagypéntek

Nagyszombat

Húsvétvasárnap

Húsvéthétfő

Zsolozsma

9.30

9.30

Triduumos
beszéd

14.45

10.00

Szentmise/
liturgia

18.00

18.00

20.00

9.00

9.00

Szentségimádás

mise utántól
éjfélig

10.00-14.00

Keresztút

14.00

Gyóntatás

16.30-17.30

10.30-12.00

Nagycsütörtökön emlékezünk az Oltáriszentség és a papi rend szentségeinek alapítására. Az szentmisén majd két szín alatt áldoztatjuk a kedves híveket. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise befejeztével oltárfosztás lesz. Ez után lesz lehetőség, a Getszemáni-kertben (Mária-teremben) – Jézushoz társulva –csendes virrasztásra.

Nagypénteken délután keresztutat járunk. Az esti szertartáson emlékezünk Urunk Jézus szerető keresztáldozatára a Passióval, a kereszt leleplezésével és a kereszthódolat szertartásával. Ezt követi a szentáldozás. Nagypéntek szigorú böjti nap.

Nagyszombaton reggel közös zsolozsmázásra és elmélkedésre várjuk a kedves híveket. A sötétben kezdődő vigíliai-szertartások a tűzszenteléssel indulnak és az igeliturgiával folytatódnak, melyet az allelujás szentmise és a feltámadási körmenet követ. A körmenetre mindenki hozzon gyertyát magával. A nagyszombati ünnepi szertartás, illetve a húsvétvasárnapi mise után lesz ételszentelés.