Szeptember 15-én, kedden este együtt ünnepeltük a Regnum Christi Föderáció megalakulásának harmadik évfordulóját. Az ünnep jelentőségét az adja, hogy hosszú előkészítő munkálatok után létrejött az az egyházjogi keretrendszer, mely megfelelő keretet ad a Regnum Christi karizmájának és missziós munkájának. A Föderációban kapcsolódik össze a Regnum Christi négy ága: a világiaké, a megszentelt életű nőké és férfiaké, valamint a Krisztus Légiója Kongregációban felszentelt szerzetespapoké.
E napon hálát adtunk küldetésünkért, melyre Isten elhívott minket. A Fájdalmas Szűzanya napjával egybeeső családias hangulatú szentmisét Justin Prigge LC atya celebrálta, a homíliát Szász Csaba LC atya mondta. A zenei szolgálatot Csernus Mihály látta el.
A szentmise végén alkalom nyílt arra, hogy megköszönjük Szabó-Molnár Bálint LC atyának az elmúlt hét év hűséges szolgálatát a Regnum Christi Mozgalom magyarországi közösségének vezetőjeként. Utóda Kollár Ágnes lett. Justin Prigge LC atya személyében pedig új házfőnököt köszönthettünk a Krisztus Légiója magyarországi szerzetesközösségének élén.
Kívánjuk rájuk és szolgálatukra Isten áldását, a Szentlélek sugalmazását és Szűz Mária hathatós közbenjárását, hogy most kapott feladataikat Isten országának építésében Isten akarata szerint, sok gyümölcsöt teremve tudják végezni. Imádkozzunk mindannyian értük!
A szentmisét követően agapéval vártuk vendégeinket.
Hálát adunk Istennek, hogy megtartott minket, hogy mindig újabb és újabb feladatokat, apostoli munkákat bíz ránk!

 

Képek az ünnepi szentmiséről: