A Regnum Christi Föderáció Szabályzata a metszéspontja annak a négy hivatásnak, amelyek a Föderációt alkotják: a Krisztus Légiójának, a Regnum Christi Megszentelt életű Nőknek, a Megszentelt életű Férfiaknak és a társult laikusoknak. A Szabályzat egy közös megkülönböztetési folyamat gyümölcse, melynek során odafigyeltünk az Egyházra és kértük a Szentlélek megvilágosítását.

Alább röviden, összefoglaló jelleggel bemutatjuk a közös dokumentum hét legfontosabb pontját.

1. A Regnum Christi az Egyház olyan valósága, melyet négy hivatás alkot: a Krisztus Légiósai, a megszentelt nők, a megszentelt laikus férfiak és a laikusok 

A megújulási folyamat egyik világosan megfogalmazott kérdése a Regnum Christi saját identitása volt, amely négy különböző hivatást ötvöző szervezet, ahol mindegyik hivatásnak (Krisztus Légiósai, megszentelt nők, megszentelt férfiak és laikusok) megvan a maga egyedisége a Regnum Christi közös küldetésén és karizmáján belül. 

2. Közös felelősségvállalás

Ebből következően a folyamat azzal a megállapítással zárult, hogy a Regnum Christi-t alkotó mind a négy hivatás hordozza a közös karizma megőrzésének felelősségét, de kánonjogilag is elismert autonómiával rendelkeznek. 

3. A szervezet vezetésében minden hivatás tagjai részt vesznek, de a laikusoknak csak véleménynyilvánítási joggal

A Regnum Christi irányításszervezésének nagy újdonsága a Föderáció társulásban való vezetése. Ez mindenképpen előrelépés, egyben a vezetés gyakorlásának megújult kifejezési módja, melynek célja a közös küldetés szolgálata. Megnyilvánul benne, hogy egy közösség vagyunk, melyben az egyes hivatások kiegészítik egymást, tiszteletben tartva minden hivatás saját autonómiáját. 

A Föderáció vezető szervezetének neve Irányító Testület lesz. Tagjai a különböző hivatással rendelkező ágak vezetői (Krisztus Légiósai, a megszentelt nők, a megszentelt laikus férfiak) és két laikus tag, akiknek véleménynyilvánítási joguk van. 

A laikusok úgy döntöttek, hogy a Regnum Christi és az Egyház laikus tagjaiként szeretnének mélyülni identitásukban, felismerve „a növekedés szükségességét, hogy a jövőben nagyobb összhang jöjjön létre a Regnum Christi jogi identitása és karizmájának valósága között”. 

4. Krisztus Légiósai a Regnum Christi-hez tartoznak

A megújulási folyamat alatt kikristályosodott, hogy a Krisztus Légiója elválaszthatatlan módon a Regnum Christi-hez tartozik, és ezt megerősítették a Krisztus Légiója általános káptalanján  2014-ben (CCG 2014, 2), az általános káptalan 2018 áprilisában kiadott kommünikéjében (CCG 2018, 12), valamint a 2018-ban tartott rendkívüli káptalanon. 

5. A küldetéssel kapcsolatos munkák irányítása, vezetése és szervezése

Az apostoli munkák irányításával kapcsolatban a Szabályzat kimondja, hogy azok tartozhatnak csak az egyik hivatás alá vagy akár mindegyik hivatáshoz egyszerre, sőt a Föderáció irányítása alá is. Minden apostoli munka maga határozza meg saját szabályzatában, hogyan történik az irányítása. A már működő apostoli munkákat az adott tartomány sajátosságaiból és az adott apostoli munka aktuális valóságából kiindulva kell megszervezni az elkövetkező években. 

6. A lelkiség megújult és közös kifejezése

A Szabályzat megújulva és minden hivatással egyeztetett módon írja le a lelkiséget és az apostoli munka alapelveit, és világosan felvázolja a Regnum Christi lelki alapjait: tagjai arra törekszenek, hogy „Isten dicsőségére cselekedjenek és jelenlévővé tegyék az emberek és a társadalom szívében Isten országát” (EFRC 7), mindezt saját életszentségben való növekedésük és apostoli tevékenységük által.

  1. Kánonjogilag föderáció

A Szentszék által most jóváhagyott Föderáció bizonyult a legalkalmasabb kánonjogi formának a Regnum Christi számára, mely lehetővé teszi, hogy „sokkal szilárdabb kánonjogi formát öltsön, mint amilyen a 2004-es Szabályzat szerint volt, és amely sokkal jobban kifejezi a Regnum Christi karizmájának valóságát” – fogalmazta meg záró üzenetében az Általános Gyűlés 2018-ban.

Forrás: https://lomasrc.blogspot.com/2019/06/Aspectos-fundamentales-de-los-Estatutos-de-la-federacion-Regnum-Christi-el-punto-de-encuentro.html