Új kormányzat és szabályzat

Az adventi várakozás idején és jegyében zajlott a Regnum Christi megszentelt életű nők csoportjának első általános gyűlése. A gyűlést összehívó levelében Velasio De Paolis bíboros, pápai megbízott két fő feladatot tűzött ki a résztvevők számára: az alapszabályzat elfogadását és az általános vezetőség megválasztását. (Korábbi cikkünk).

Az általános gyűlésen, melynek helyszíne az általános vezetőség római székhelye volt, 42 megszentelt nő vett részt. Közülük 15-en hivatalból (az általános elöljáró és tanácsa, a tartományfőnökök és a vagyonkezelés általános felelőse), 27-en pedig a tartományok küldötteiként voltak jelen. Három fővel – szavazati jog nélkül – képviseltették magukat az ideiglenes fogadalmas tagok. Meghívottként volt jelen Sylvester Heereman LC atya, a Krisztus Légiója általános helynöke, Jorge López a megszentelt férfiak általános felelőse, Felix Gómez, a megszentelt életű férfiak egyik általános tanácsosa, és Iliano Piccolo, a világi tagok képviseletében.

Szentségimádás a kápolnában

November utolsó napjaiban a megszenteltek csendes lelkigyakorlaton vettek részt, hogy lelkileg is felkészüljenek a sok odafigyelést, nyitottságot és megkülönböztetést igénylő napokra. A megbeszélések december 2-án kezdődtek. Az egyes üléseken maga a pápai megbízott vagy távollétében egyik tanácsosa, Agostino Montan atya elnökölt, aki az utóbbi másfél évben közelről kísérte és segítette a megújulási folyamatot.

Az első napokban a gyűlés kielemezte a megszenteltek helyzetét az általános és a tartományi elöljárók beszámolói alapján. Átnézték teljes egészében az új alapszabályzat tervezetét, amelyet egy erre kijelölt bizottság dolgozott ki egy évvel ezelőtt, és amelyhez minden megszentelt hozzászólhatott és elküldhette módosító javaslatait (ide be lehetne linkelni, amit a tartományi gyűlésről írtam). Az alapszabályzat kifejezi, hogy kik a megszenteltek és kik akarnak lenni. Ez a szöveg őrzi és szabályozza a karizmát és a megszentelt nők identitásának sajátos elemeit, valamint ezek legfontosabb kifejeződéseit vagy alkalmazásait a kormányzat, a tagok fegyelme, a belépés, a képzés és az evangéliumi tanácsok területén.

Az ülésterem

A szabályzat felülvizsgálata és elfogadása után a gyűlés résztvevői egyéb szabályzatok és dokumentumok tanulmányozásával foglalkoztak, többek között a reglamentum és a Ratio formationis. Átbeszélték azt a Regnum Christin belüli együttműködésről szóló megállapodást is, amely a különböző ágak közötti kapcsolatot hangolja össze a következő években. Végezetül pedig a gyűlés megállapította a záró következtetéseket és irányelveket adott az új általános vezetésnek a következő hat évre vonatkozóan.

A gyűlés „félidejében”, december 11-én zajlott le az új vezetőség megválasztása. Az eddigi általános elöljárót és tanácsát– a megszenteltek megkérdezése után- 2012 májusában a pápai megbízott nevezte ki. A mostani, történetük során először, a megszentelt nők maguk választották meg legfőbb elöljárójukat és ötfős tanácsát. Az ő feladatuk lesz továbbvinni a megszenteltek társulását a megújulás útján a következő hat évben.

Elsőként az általános elöljárót választották meg. Nagy többséggel azt a Gloria Rodríguezt választotta a gyűlés, aki az utóbbi másfél évben is betöltötte ezt a posztot.

az új vezetőség

Ezután került sor az öt általános tanácsos megválasztására, akiknek megbízatása szintén hat évre szól. Az új tanácsosok a következők:

  1. Paula Errázuriz (chilei, 49 éves)
  2. Viviana Limón (mexikói, 35 éves)
  3. Mari Carmen Ávila (mexikói, 54 éves)
  4. Denise Funke (kanadai, 42 éves)
  5. Cristina Danel (mexikói, 46 éves)

A vezetőség átlagos életkora 44 év és 18 év  a megszentelt életben. Mindegyiküknek van egyetemi végzettsége valamely területen (pszichológia, pedagógia, kommunikáció, vegyészmérnökség vagy iparművészet). A vezetőséget segíti az általános vagyonkezelő, Beatriz Pimentel (venezuelai, 41 éves), akit szintén a gyűlés választott.

Az új általános elöljáró, Gloria Madridban született, hat testvér közül harmadikként. 38 éves és 15 éve megszentelt életű. Pszichológiát tanult a madridi Complutense Egyetemen. Apostoli szolgálatát Mexikóban, Spanyolországban, Rómába és Németországban végezte a megszenteltek tanulmányi és apostoli házaiban nevelőként és elöljáróként. Dolgozott iskolákban is, valamint a Nyugat-és Közép Európa-i tartományban a légiós tartományfőnök megszenteltekért felelős asszisztenseként. Általános elöljáróként elsődleges feladata a Regnum Christi Megszenteltek társulásának vezetése lesz, hogy hűséges legyen karizmájához és betöltse küldetését az Egyházban. A Regnum Christit alkotó többi ággal együtt és velük közösségben tovább kell érlelniük a megújulási folyamatot, miután lejár a pápai megbízott megbízatása.

2013. novemberi adatok szerint a világon 630 megszentelt életű nő van a Regnum Christiben, akik közül 26-an vannak képzésben.

Az általános gyűlésről bővebben az alábbi honlapon lehet olvasni, spanyol és angol nyelven:

http://asamblea.consagradas.regnumchristi.org/index.php/es/

„A Nyugat-és Közép – Európai Tartomány egyik küldötteként vettem részt az általános gyűlésen. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy együtt dolgozhattam és imádkozhattam sok olyan megszentelttel, akik annyit tettek már Krisztus Országáért, és akik személyesen nekem is sokat segítettek életem különböző szakaszaiban. Fárasztó napok voltak, sok imával, sok egymásra figyeléssel és a Szentlélek iránymutatását keresve. Szép pillanat volt, amikor elkészültünk a szabályzat szövegének átbeszélésével és elfogadásával, és felolvastuk egyszerre az egészet. Hálás vagyok az Úrnak, hogy elvezetett bennünket idáig. A belé vetett bizalommal nézek az elkövetkező évek elé, mert tudom, hogy Ő fogja véghezvinni a művet, amit bennünk elkezdett. Köszönöm az imákat és a támogatást, és számítok rájuk továbbra is!”

Vadász Kinga

A választás egy pillanata

Az általános gyűlésen részt vettek:

Hivatalból:

 Gloria Rodríguez, általános elöljáró

Luly Fernández, Mari Carmen Ávila, Paula Errázuriz és Mary Patt Pirie, általános tanácsosok

Beatriz Pimentel, a vagyonkezelés felelőse

Carmen Ramírez, África Pemán, Bernardita García, Viviana Limón, Cecilia Bayón, Irene Alemany, Maria Brackett, Nancy Nohrden és Rosa María López, tartományi elöljárók

Küldöttek:

Brazíila tartomány: Marilú Rodríguez és Camila Melo.

Chile és Argentína tartomány: Beatriz Moreno és Florencia Vicuña.

Spanyolország tartomány: María Teresa Reyes, Patricia Bannon és Elena Bartolomé.

Nyugat-és Közép-Európai tartomány: Vadász Kinga és Lorli Pregel.

Olaszország tartomány: Cecilia Castañera és Graciela Magaña.

Mexikó tartomány: Gabriela Garza, Patricia Soto, Leticia Guerra, Silvia Bermúdez és Cristina Danel.

Monterrey tartomány: Luz Teresa Miranda, Mili Guerra, Martha Alicia Obregón és Verónica Reynoso.

Észak-Amerika tartomány: Denise Funke, Michelle Reiff, Mónica Treviño, Joan Kingsland és Betty Rivera.

Venezuela tartomány: Guadalupe Gómez és Lourdes Ibarra.