Másik rend káptalanján vettem már részt korábban, mint tolmács. Tudtam, mire számíthatok, tudtam, hogyan működik a megkülönböztetés és mi a célja. A lelkem mélyéből vágytam rá, hogy megtapasztaljam a Szentlélek működését. Nyitottan mentem el és kíváncsisággal a szívemben. Az Isten, ahogy szokta😊, sokkal jobban megajándékozott, mint ahogy vártam. Ez annyira jellemző rá! Én csak egy aprócska tapasztalatot kértem, hogy a RC identitásomban erősödjek. Ő elárasztott a jelenlétével, egy élő, Rá figyelő közösség szeretetével, örömével, személyes találkozásokkal, ahol újra meggyőződhettem karizmánk hitelességéről és arról, hogy az Isten ezt akarja. A legnagyobb ajándék számomra személyesen az volt, hogy bizonyosságot kaptam afelől, hogy a RC laikus tagok is megkapják a karizmát, és hogy ezt a karizmát a saját, Istentől kapott talentumaink használatával élhetjük. Isten rajtam keresztül úgy akar eljutni a többi emberhez, ahogy én tudom Őt elvinni a saját Vele való kapcsolatomon és tapasztalataimon keresztül. Újra lángoló szívvel és nagyon lelkesen tértem haza a magyar küldött csapattal együtt. A szívemben azt hoztam, hogy az ilyen élményt csak megélni lehet, átadni nem, úgyhogy a mi feladatunk, hogy az emberek elé éljük ezt az élő, örömteli, boldog közösségi tapasztalatot, hogy az Isten bennünk, velünk, közöttünk él.                                                 Arendtné Salacz Nadine

Imádság – Közösség – Küldetés – ez a három szó jár a fejemben most is, és lassan 20 éve ez emelkedik ki, amikor a Regnum Christire, és amikor az Alzgernben töltött napokra gondolok. A Tartományi Káptalan azokat az értékeket hozta előszámomra, amelyeket 2006 nyarán a Vándor Evangéliumnak választottunk.   2013. november 21-én, Patrick Langnan LC atya, aki bejárta a világ RC és LC közösségeit, Budapesten tartott előadásában ugyanezeket a szavakat határozta meg karizmánk magjaként.
Nem lehet véletlen, hogy azóta egyre erőteljesebben helyezi a szívünkbe ezt a három szót a Szentlélek. Most a megkülönböztetés folyamatában, az imádságban elmerülve, a közösség sokféle kincsét előhoztuk. Különösen érintett a H-H-H:  Holy – Healthly – Happy (szent, egészséges és boldog) hogy egyre inkább ilyenekké tudjunk válni. És most még erősebben érzem a küldetést, hogy Isten Országát tegyem jelenvalóvá ott, és abban az élethelyzetben, ahol vagyok.
Nekem, a Magyarországi helyi vezetőként reményt, sok erőt és lelkesedést adott a Tartományi Káptalan. Köszönöm a magyar küldöttség tagjainak, és minden résztvevőnek is.                DEO GRATIAS!                                                                 Kollár Ágnes