Indulóban az apostoli közösség – bunker-mentalitás nélkül

A Regnum Christi 1. Általános Káptalanját, amelyet Rómában tartottak 2024. április 29 és május 4 között, a záró dokumentum közzétételével fejezték be.

A 2022 szeptemberében megkezdett úton a Regnum Christi legmagasabb szintű Vezetői Testülete 3 prioritást fogalmazott meg a következő hat évre: a házasság- és hivatás-pasztoráció támogatását, az apostoli közösségek létrehozását és megerősítését, valamint a hivatások kultúrájának támogatását, mert ez „megkönnyíti, hogy minden egyes ember felfedezze és elfogadja saját hivatását”.

A világot Krisztus szemével látni és szívből szeretni: Isten Országa apostolának a tekintete

Az Általános Káptalan záró dokumentuma Ferenc pápával egyetértésben szól arról a „korszakváltásról”, amiben élünk.  Megállapítja, hogy „minden eddiginél több lehetőséget kínál, de nem kínálja fel azokat az elveket, értékeket és viszonyítási pontokat, amelyek alapján helyes döntéseket hozhatnánk.”

Keresztényként az új társadalmi környezetben a kultúra központjából a perifériára kerültünk; a többségi oldalról kisebbségbe. Ahelyett, hogy „otthon” éreznénk magunkat a kereszténység formálta kultúrában, „zarándokoknak” érezzük magunkat.

Ebből a nézőpontból kiindulva a Káptalan egyrészt 3 „kísértést azonosított” be. Ezek a bunkerbe zárkózás, azaz, hogy visszavonulunk és elszigetelődünk a világtól, várva, hogy a vihar elvonuljon. Engedjük, hogy a múlt iránti nosztalgia uralkodjon rajtunk – egy olyan múlté, amely már nem tér vissza. Átvesszük annak a világnak az uralkodó elveit, kritériumait és módszereit, ahová az Úr küld minket.
Másrészt  meg is erősít minket a dokumentum, hogy „az ember szíve jól van megalkotva”, és „még a számunkra érthetetlen cselekedetekben és viselkedésben is felismerhetjük az Isten utáni vágyat, keresést”. Tudjuk, hogy a legnagyobb kihívás számunkra, hogy „a világot és másokat Krisztus fényében kell látnunk”.

Egy bátor és radikális missziós lehetőség

A kihívásokkal való találkozáskor „a hagyományos pasztorációs módszereink apró változtatásai nem lesznek elegendőek.“ – fogalmaz az 1. Általános Káptalan. Keresztes Szent János szavait alkalmazva helyzetre: ahhoz, hogy ismeretlen helyekre menjünk, olyan utakat kell választanunk, amiket még nem ismerünk. Azt javasolja, hogy bátor és missziós lelkületű döntést hozzunk. Ez azt jelenti, hogy a „túlságosan emberi reménytől a radikálisan Krisztusban gyökerező remény felé” kell lépnünk.

 „A felszentelt ágaktól való függőségtől afelé, hogy a karizmát minden tag megkapta és bontakoztatja“, „a kézikönyvek és modellek hangsúlyozásától a megkülönböztetés és az alkalmazás hangsúlyozása felé“ és a „A helyükön lévők, az otthon ülők pasztorációjától az útkereszteződésekben állók, a kívülállók pasztorációja felé” kell elmozdulnunk.


Az Általános Káptalan összes résztvevője – Csoportkép 2024  Róma.

 

Öt megfogalmazott feladat az Általános Vezető Testület számára

Az1. Általános Káptalan a Regnum Christi vezetése felé öt feladatot fogalmazott meg a következő hat évre:

1)    „Képzési útvonalak” kidolgozása egy szakbizottság segítségével, különböző tartományokból érkező személyek bevonásával.

2)    Felállítani egy olyan tanácsadó testületet (think tank), amely karizmánkkal összhangban folyamatosan elemzi a jelenlegi helyzetet, és a Regnum Christi tagjainak lényeges szempontokat kínál a valóságnak az evangéliumi értékeken alapuló megkülönböztetéséhez, valamint apostoli küldetésünk teljesítésének előmozdításához.

3)    A Regnum Christi összes valóságának – a Föderáció, a Föderáció intézményei és a közös apostoli munkák – hatékony összehangolása a közös küldetés körül

4)    Az „élet és küldetés” területén hozzon létre egy, a családnak szentelt részleget, amelynek fő célja, hogy nemzetközi, tartományi és helyi szinten szinergiákat hozzon létre.

5)    Képzési programot indítani a Föderációban, valamint a Regnum Christi különböző tartományi és általános szintű csapataiban vezető pozíciót betöltők számára. Cél egy olyan szervezeti kulturális változás elérése, amely az evangéliumi vezetés értékein alapul, Jézus Krisztus stílusában (szeretet, szolgálat, meghallgatás, együttműködés).

 

Történelmünk és sebek

A Záródokumentum arról is tájékoztat, hogy az „Általános Káptalan foglalkozott azzal a ténnyel, hogy történelmünk néhány sebe még mindig hatással van az egymás közötti kapcsolatainkra. Mindannyian látjuk annak szükségességét, hogy kijavítsuk a hibákat, tanuljunk belőlük, és együtt növekedjünk közös küldetésünkben.”

Laikusok társ-felelőssége a Vezetői Testületekben

Az Általános Káptalan ajánlásokat is megfogalmazott a különböző vezetői szintek számára. A dokumentumban többek között aláhúzzák annak fontosságát, hogy folytatódjon a laikusok tanácsadóként való részvétele a vezetői szervezetekben, amint a körülmények erre adottak lesznek.

Az Általános Káptalanon részt vevő 36 laikus küldött megválasztotta azt a hat laikust, akik a következő hat évben részt vehetnek a Regnum Christi Föderáció Vezető Testületében. A megválasztottak a következők: Horacio Gómez, Cathie Zentner, Guillermo Narro, Cristina Regueira, Maria Fioretta Bini Smaghi és David Zárate.

 A Záródokumentum teljes terjedelmében itt olvasható.

Forrás: https://www.regnumchristi.eu/de/component/k2/item/3642-abschluss-kommunique-des-erster-generalkonvents-der-regnum-christi-foederation-2024