A Regnum Christi Föderáció (RCF) nyugat- és közép-európai plenáris ülése a németországi Alzgernben található ApostelHaus-ban zajlott február 10. és 13. között. A Regnum Christi-ben tagsággal rendelkező nők és férfiak, Krisztus Légiójának papjai, megszentelt életűek és laikusok arányosan képviseltették magukat, együtt dolgoztak, beszélgettek és imádkoztak.

A plenáris ülés témája közvetlenül kapcsolódott a Regnum Christi céljához és küldetéséhez: Éld meg és tedd jelenvalóvá Krisztus titkát, hogy eljöjjön az Ő Országa! A Regnum Christi Jézus életének titkait szeretné megélni: Jézus odalép az emberekhez; felfedi irántuk való szeretetét; összegyűjti őket; apostolokká és keresztény vezetőkké képezi őket; elküldi és elkíséri őket, hogy működjenek együtt az emberek és a társadalom evangelizálásában. Ezt a küldetést azonban csak egy Krisztussal való személyes és átalakító találkozásból eredően tudják betölteni.

Magvetés

A magvető példázatában (Mt 13,1-9) Jézus arról beszél, hogy a mag nagyon különböző talajokra hull. A megszentelt életű Viviana Limón bevezető gondolataiban arról szólt, hogy mit jelent a hit magvának növekedése: ez a mag anélkül nő, hogy tudnánk, hogyan teszi ezt; különböző talajokon nő és különböző formákat ölt; az ember nem tudja irányítani; Isten növeli ahol, amikor és ahogyan akarja. „Valóban bízunk a hit magvának belső erejében és a talaj termőképességében?” – kérdezte a plenáris ülés résztvevőitől.

Misszió

„Én mindig misszió vagyok; te mindig misszió vagy; minden megkeresztelt ember maga egy-egy misszió. Aki szeret, az megmozdul, kilép önmagából, vonz és vonzódik, átadja önmagát a másiknak és életet adó kapcsolatokat teremt“ – mondta Ferenc pápa (Világmissziós vasárnap, 2019. október 20.).

Tanúságtévők nélkül nincs karizma

„Személyes tanúságtétel nélkül minden karizma halott.” Így foglalta össze Viviana a kapcsolatot a Regnum Christi karizmája és a Regnum Christi tagjainak élete között. Az a karizma tanúságtevője, aki megeleveníti a maga életében Krisztus életének titkait: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21). Ahhoz, hogy valaki megértse a saját küldetését, először Krisztus küldetésére kell tekintenie.

A megkülönböztetés kritériumai

Gea Taís a megszentelt életű nők részéről előadásában azt hangsúlyozta, hogy az Isten Országáról szóló tíz példabeszédet megelőzte, hogy hallgatóságának szívében Krisztus „elfogadásának” folyamata már korábban lezajlott.  Mielőtt Jézus elkezdte volna őket tanítani, már igent kellett mondaniuk az Ő üzenetére, azaz Krisztus mellett és a tanítványság mellett döntöttek mindannyian. Más szóval: azok előtt, akik alapvetően nem határozzák el, hogy Krisztussal való kapcsolatban élnek, Isten Országának titkai végül rejtve maradnak.

Szemlélődve és evangelizálva

Ez a két módhatározó nagyon tömören összefoglalja, hogy mi a Regnum Christi, és hogyan éljük meg Regnum Christi hivatásunkat. Sylvester Heereman LC atya szerint „A szemlélődés az ajtó Isten országába”.

Öt szempontot sorolt fel, amelynek segítségével konkrétan bemutatta számunkra, hogyan próbálja a saját életében ezt a két tevékenységet a gyakorlatba átültetni:

  • Az „itt és most” átölelése: különösen az ima kezdetén, de a vonakodás pillanataiban és a saját helyzetünkkel kapcsolatban is; mondjunk „igent” a pillanatra!
  • Befogadó-mód: Ingyenesen kaptuk, amink van; legyünk olyanok, mint az apostolok Jézus lábmosásánál; lépjünk ki a teljesítmény-módból; az „üres” pillanatokat is tudjuk elviselni; a csalódást és frusztrációt ne akarjuk kompenzálni a fogyasztás révén (zene, étel, videók); aki nem tud elfogadni, végső soron nem is adhat. Ehhez a befogadó-módhoz szükségünk van a figyelem, a hála és a nagylelkűség attitűdjeire.
  • Imádás és szentségimádás: Isten jelenlétében lenni; Istenre bízni az utat; nem mindig kell tenni valamit; ha hagyjuk, hogy Isten legyen az Isten, ez önmagában elég.
  • Hallgatni Jézussal: egyszerűen csak hallgatni; nem gondolni azonnal a (lehetséges) válaszra, és nem keresni a megoldásokat.
  • Élni hagyni magunkban Jézust!

Workshopok, konyha, zarándoklat

A Regnum Christi Krisztus Országának az emberek és a társadalom szívében való felépítését tűzi ki „végső célul” – az egyes egyének megszentelődésén és az apostoli tevékenységen keresztül. De ez a cél csak akkor érthető meg, ha elmerülünk Krisztus életének titkában. Az „Isten Országa” ezért nem a „kereszténység” szinonimája. Ehelyett a Regnum Christi Isten országának lelkiségével, lelki oldalával foglalkozik. Hogy ez konkrétan mit jelent a mai világban, az a Plénum során több műhelymunka tárgya volt.

Az Alzgernben eltöltött napok alatt a résztvevők „szinodális” összefogással dolgoztak a konyhában is, közösen készítették el az ételt, terítettek és mosogattak – nem csak gondolatokban és imákban, hanem gyakorlatiasan és tevékenyen is közösségként voltak együtt. Végül szombaton Altöttingbe zarándokoltak.

Karl-Olaf Bergmann