Regnum Christi találkozó Otzingban

(Bajorország) 2015. február 6-8.

Kedveseink Krisztusban!

Felemelő, lelkesítő napokat töltöttünk együtt Németországban RC testvéreinkkel! Nagy élmény volt megélni, hogy egy nagy szerető család vagyunk, akik bár most próbálják újra megfogalmazni karizmájukat, de azt élik már néhány évtizede!!!

A találkozó fölhívása úgy szólt, hogy gyűljünk egybe RC tagok, és azok, akik érdeklődnek lelkiségünk iránt. Fiatalok, férfiak és nők, megszenteltek, légiós atyák és testvérek együtt imádkoztunk, hallgattuk az előadásokat, osztottuk meg gondolatainkat a kiscsoportos beszélgetések alkalmával és nem utolsó sorban az asztaloknál közös étkezéseinkkor. Péntek késő délután érkeztünk, s elfoglalva szállásunkat (nagyon egyszerű, de tiszta és imádságos hely Szent Péter Apostoli Központ néven) szentmisére gyűltünk egybe a szemközti Szent Lőrinc templomba, melyet Andreas Schöggl atya mutatott be a helyi plébános Werner Hessés sok-sok légiós atya koncelebrálásával. A szentmisét követően az előadóteremben ún. „nyitó impulzusok” értek bennünket a szervezők irányításával. Feladatunk volt olyan emberekhez mennünk, akiket nem ismertünk, hogy legalább három percet beszélgessünk… Mindenkinek le kellett írnia egy papírra egy mondatban, mit jelent neki az RC. (Ezt másnap megkaptuk mindnyájan összesítve.) Egy légiós atya és egy megszentelt röviden összefoglalva elmondták, milyennek látják kapcsolatukat a világiakkal (szükségletek, megbecsülés, sebzettségek, aggodalmak, stb. …) Vacsora és szentségimádás zárta a napot.

A Szent Lőrinc templomban

Szombaton két előadáson és két workshop-on vettünk részt. Két szinten zajlottak ezek. Mi az ún. haladók között voltunk, így erről tudunk röviden beszámolni. Délelőtt egy nagyon alapos, átfogó előadást tartott William Webster atya Mit jelent ma a Regnum Christi, mi a fundamentum, hol lehetünk rugalmasak és milyen megvilágításban kell a megújulásra vállalkoznunk?- címmel. A legfontosabbak: Kapjon el a tűz, adjuk fel a kényelmességet! Menjünk vissza az első szeretethez! A nehézségeket meg kell beszélni szeretettel, mert a bizalom csak így alakulhat ki. Hívjuk segítségül a Szentlelket! Krisztus szenvedélyes szeretete kell, hogy lángra lobbantsa mindannyiunk szívét, hogy aztán lelkesíteni tudjunk másokat is. Ezért nagyon fontos, hogy elég időt szánjunk az imádságra, mert csak az elmélyült imában tudjuk Krisztust egyre jobban megismerni, szeretetét továbbadni. Az imából kell élnünk. Vegyük újra komolyan a csapat-életet! Szükségünk van egymásra! Hivatásunk, hogy átformáljuk a társadalmat: „minden haladás alapja a Jézus Krisztusban való hit. Egy kultúra nem maradhat fenn Nélküle.” (Ratzinger) Az előadást szentmise követte, majd ebéd. Délután volt az első workshop. 10-12 fős csoportokban igyekeztünk konkrét kérdésekre konkrét válaszokat adni. (Ezek nálunk vannak, szívesen megosztjuk.) A második előadás alkalmával többen szóhoz jutottak az apostoli munkájuk (újabb kezdeményezések) kapcsán 10-10 percben. (II. János Pál pápa Központ Bécsben, orvos missziók, egy régió megszervezése, Liebe Leben) Az előadást workshop követte: vezetéssel átbeszéltük az evangelizációs tapasztalatainkat – örömök, nehézségek). A vacsorát követően szentségimádással zártuk ezt a csodálatos napot.

Vasárnap délelőtt Andreas atya záró előadásában annak az evangéliumi jelenetnek kapcsán igyekezett megvilágítani jelen helyzetünket, melyet Szent Jánosnál olvashatunk (Jn 21,1-14): Jézus Tibériás tavánál. Átmeneti időszakot élünk, egy korszak lezárult, de egy új előtt állunk, s bízhatunk Krisztus ígéretében: Ő velünk lesz!Andreas atya előadása

Négy pontban fogalmazta meg tennivalóinkat:

  • Milyen cél van előttünk? Meg kell tudni fogalmazni. (Evangélium!!)
  • Kép: Milyen kép van a szemünk  előtt, amikor az újat látjuk? Egymást kell erősítenünk a keresztény életben. Kreatív kisebbségként nagyon fontosak vagyunk (új mag).
  • Hinnünk kell abban, hogy Isten terve, hogy az RC növekedjen! Meg kell tisztítani a rossz elképzelésektől, de türelemmel kell lenni, mert a folyamatot nem lehet sürgetni. Elmélyülésre, alázatra hív Jézus az apostoli munkában!
  • Közösségben kell munkálkodnunk. Újra és újra kommunikálni kell egymással, mert Isten országa köztünk van. A szeretetet élni kell! Változás csak Krisztussal lehet. Engedjük, hogy Szentlelke által működjön bennünk, használjon minket! Adjuk oda időnket, egész személyiségünket!

Hálatelt és megújult szívvel indultunk mindnyájan az előadás után a záró szentmisére. Boldogan mondhatjuk, hogy ismét megízlelhettük a mennyországot! Örömmel szolgáltunk a szentmisén: az áldozást Caccini Ave Maria-jával kísérhettük. Megrendítő élmény volt egy új testvér belépése a Regnum Christibe: a szöveget végig egy belső (kétszer kitörő) zokogással olvasta. Nehéz visszaadni azt a döbbenetet és csendet, mely kísérte ígéretét. Többször kéne átelmélkedni mindazt, amit belépésünkkor (és a megújításkor) mindnyájan RC tagok elmondtunk. Sokat segítene, hogy visszatérhessünk ahhoz a bizonyos első szeretethez… Nagy-nagy lelkesedéssel tértünk haza németországi utunkról, s reméljük, sokak szívének pislákoló lángját föl tudjuk lobbantani Krisztus tüzével!

Michaela, Fabiola, Dorothea és mi ketten képviseltük hazánkat ezen a felemelő találkozón. Külön köszönjük Fabiola, odaadó segítségét a tolmácsolásban!

Szeretettel és imával:

Kecskeméti Rita, Hegedűs Katica