A regnum Christi küldetése

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

Ez a nagy küldetés, melyet Krisztus bízott az apostolaira mennybemenetele előtt, és amely ma még sürgetőbben visszhangzik. (Regnum Christi Kézikönyv 375.)

Regnum Christi az Egyház ölén született többi szervezettel karöltve feladatának érzi, hogy elvigye Jézus Krisztus üdvözítő örömhírét az embereknek, és hogy áthasson minden emberi valóságot az evangélium szellemével. Küldetésének tekinti a püspökök támogatását Krisztus országának terjesztésében. A Regnum Christi célkitűzései és tevékenységei alapvetően lelki természetűek, a hit ügyét szolgálják és a lelkek üdvösségét keresik.

Azon meggyőződésből fakadóan, hogy az Egyház természetfölötti és evilági küldetésének eszköze, a Regnum Christi távol tartja magát minden politikai párttól és csoportosulástól akár nemzeti, akár pedig nemzetközi szinten, és nem vall magáénak semmilyen ideológiát vagy politikai rendszert.

Ez a nagy küldetés, melyet Krisztus bízott az apostolaira mennybemenetele előtt, és amely ma még sürgetőbben visszhangzik. (Regnum Christi Kézikönyv 375.)

Regnum Christi az Egyház ölén született többi szervezettel karöltve feladatának érzi, hogy elvigye Jézus Krisztus üdvözítő örömhírét az embereknek, és hogy áthasson minden emberi valóságot az evangélium szellemével. Küldetésének tekinti a püspökök támogatását Krisztus országának terjesztésében. A Regnum Christi célkitűzései és tevékenységei alapvetően lelki természetűek, a hit ügyét szolgálják és a lelkek üdvösségét keresik.

Azon meggyőződésből fakadóan, hogy az Egyház természetfölötti és evilági küldetésének eszköze, a Regnum Christi távol tartja magát minden politikai párttól és csoportosulástól akár nemzeti, akár pedig nemzetközi szinten, és nem vall magáénak semmilyen ideológiát vagy politikai rendszert.

Missio Christi Alapítvány

1116. Budapest, Fehérvári út 168-178 C. fsz. 35.

+36 1 877-4801

info@missiochristi.hu

Imádkozzunk együtt

ima a pápáért

Ó Jézus, az Egyház Ura és Királya! Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód, a Pápa iránti feltétlen hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat, melyet a zűrzavar, nyugtalanság és békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol, tanítasz és megszentelsz minket, és hogy az Ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat, mely egy, szent, katolikus és apostoli.
Add kegyelmed, hogy hű gyermekeként szeressem, megéljem és továbbadjam tovább tanítását. Óvd életét, világosítsd meg értelmét, növeld lelki erejét, védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben. Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló viharait, és add, hogy tevékenysége által Egyházad erősödjön egységben, hitben és cselekedetekben, és megváltó műved eszköze legyen. Ámen.

Kezdő imádság: A szentlélek segítségül hívása


Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, – és lobbantsd lángra bennük szereteted tüzét!

Áraszd ki lelkedet, Istenünk, és minden életre kél – és megújítod a föld színét.

Könyörögjünk: Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, s az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Befejező imádság: Hálaadás

Hálát adunk neked, Urunk, minden jótéteményedért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Krisztus, a mi Királyunk, – Jöjjön el a Te Országod!

Nagy okosságú Szűz Mária, az Egyház édesanyja – Könyörögj érettünk!