A Regnum Christi első Általános Káptalanja

A Regnum Christi első Általános Káptalanjára Rómában kerül sor 2024. április 29. és május 4. között. Ez egy meghatározó esemény közösségünk számára. Az Általános Káptalan során a Regnum Christi meghatározza saját missziós tevékenységének következő hat évre szóló prioritásait.

A világ minden tájáról érkező 120 küldött olyan kérdésekkel fog foglalkozni, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a jövő apostoli ikezdeményezései és a laikusok társ-felelőssége szempontjából. Ezt egy több hónapig tartó folyamat előzte meg kilenc tartományban (helyi szakasz), amelyben a négy hivatás (laikusok, megszentelt életű nők és megszentelt laikus férfiak és Krisztus Légiósai) több ezer tagja vett részt.

A három fő témakör

Az Általános Káplánt megelőzően, különösen a Tartományi Káptalanokban végzett munka eredményei világszerte nagy egyetértést mutatnak a tárgyalt témákkal kapcsolatban. Három olyan téma alakult ki, amelyet összességében különösen fontosnak tartottak: a hivatás teljessége, az apostoli közösségek és a Regnum Christi küldetése az új evangelizáció különböző területein (házasság és család, kultúra és szakmai környezet, ifjúság és fiatalok).

Az Általános Káptalan alatti tematikus munkához a küldöttek rendelkezésére áll a Generálisház és az Átlatlános Vezető Testület jelentése a Regnum Christi jelenlegi helyzetéről, statisztikák, kihívások és tapasztalatok, valamint a Krisztus Légiósai, a megszentelt nők és férfiak beszámolói is. A római munka főként plenáris üléseken zajlik majd a közös jövőkép kidolgozása érdekében, de lesznek munkacsoportok is a kontextuális kérdések megvitatására, valamint kiscsoportok, amelyek konkrét témákkal foglalkoznak.

Konklúziók és remények

A Általános Káptalan végén döntés születik a Regnum Christi 2024-2030 közötti időszakra vonatkozó célkitűzéseiről. Emellett fontos értékelések és ajánlások várhatók a helyi irányító testületek, területek és közösségek számára.

A Nyugat- és Közép-Európa területének küldöttei

  1. P. Valentin Gögele LC (Krisztus Légiója tartományfőnök)
  2. Mariana Ibañez (a Regnum Christi megszentelt nők tartományi vezető)
  3. Amelie Marie Laurence Perroy (Franciaország, megszentelt nő, választott)
  4. P. Sylvester Heereman LC (Németország, választott)
  5. P. George Elsbett LC (Ausztria, választott)
  6. Andrea Heck (RC laikus Németországból, választott)
  7. Grzegorz Cempla (RC laikus Lengyelországból, választott)

 

Napi jelentés a Káptalan első napjáról 

A Regnum Christi első rendes Általános Káptalanja Sziénai Szent Katalin, Európa védőszentjének ünnepén kezdődött.

Ferenc pápa személyesen fordult levélben az egész Regnum Christihez és különösen a küldöttekhez. (A levelet külön is közzétesszük.)
Ebben kifejezi azt a vágyát, hogy a résztvevőket a Szentlélek fénye vezesse, amikor felismerik az egyházban betöltött szerepüket, és keresik, hogyan testesíthetik meg Krisztus misztériumát a mai világban. Ferenc pápa hangsúlyozta az evangéliumhoz és az egyház tanítóhivatalához való hűség fontosságát ebben a közösségi megkülönböztetés folyamatában. A Regnum Christi minden tagjának különleges hivatása van, és a pápa mindenkit arra bátorít, hogy imádság és eucharisztikus imádság által készüljön fel az Általános Káptalanra. A pápa továbbá reményét fejezte ki, hogy e napok munkájának eredménye elősegíti a Regnum Christi tagjainak azon törekvését, hogy igazi apostolok legyenek. Emlékeztetett annak fontosságára, hogy “állandóan megújuljunk Teremtőnk képmására” (vö.: Kol 3,10). A nagy kihívások világában a pápa arra szólította fel a Regnum Christit, hogy adjon okot a közösséget mozgató reményre, és hitelesen és bátran élje meg hivatását.

Az Általános Káptalan a Guadalupei Szűzanyának és Szent Fülöp vértanúnak szentelt plébánián tartott ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet P. John Connor LC (a Regnum Christi Föderáció  Nemzetközi Vezetői Kollégiumának elnöke) vezetett. Homíliájában arra hívta a jelenlévőket, hogy Jézus Krisztussal egységben éljék meg ezeket a napokat. A napi liturgia olvasmányaira utalva emlékeztetett a “világosságban járás” fontosságára: amikor a világosságban járunk, akkor közösségben vagyunk Istennel és másokkal. “Krisztus arra hív minket, hogy éljük meg az ő világosságát közöttünk”. Utalt a nap evangéliumára is (“Legyetek szelídek és alázatos szívűek”), ebben az értelemben hallgasson mindenki a Szentlélek hangjára ezen a héten.

A szentmise után a küldöttek átvonultak a plenáris terembe, az Általános Káptalan helyszínére. Az első napirendi pont az egyes megszentelt életre szóló hivatások elöljáróinak beszámolója és az Általános Kuratórium jelentése volt.

A küldöttek ezután szavaztak azokról a témákról, amelyekkel az Általános Káptalan foglalkozni fog, és munkacsoportokat alakítottak, amelyek a “Láss, ítélj és cselekedj” módszertan szerint fognak dolgozni.

Az Általános Káptalan híreit angol  nyelven az alábbi linken lehet követni:
Regnum Christi General ConventionThe 2024 General Convention Regnum Christi

A tartomány összefoglaló híradásait német nyelven itt lehet követni:
Regnum Christi – 1. Generalkonvent des Regnum Christi