Szeretni, szolgálni, építeni

Hívás és hivatás egy lelki családban, a Krisztus Légiója Kongregációban és a Regnum Christi Apostoli Mozgalomban.

„A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározó irányt ad.” (Deus Caritas Est 1.)

_1260630A fenti idézet pontosan leírja az én elhívásom történetét is. 1995 nyarán Taizé-ben voltam, ahol Jézus személyesen megszólított . A taizé-i sátorkápolnában – esti imát végezve – azon gondolkodtam, hogy miképpen lehetséges, hogy Isten emberré lesz, és meghal értem a kereszten. Miért vagyok én ilyen fontos Isten számára? Hogyan tudnék én erre a megindítóan nagy szeretetre válaszolni, valahogyan meghálálni ezt a nagy jóságot? Ekkor született meg a hívás bennem arra, hogy teljesen Istennek adjam az életemet. Ekkor azonban még nem volt világos előttem, hogy ezt milyen formában tegyem. 1996. húsvétján, amikor Rómában megismertem a Krisztus Légiója Kongregációt, megérkezett a válasz Istentől a mikéntre. Megértettem, hogy Krisztus ide hív, légiós papnak. Persze ekkor még fogalmam sem volt, hogy ez részleteiben mit jelent. Nem éreztem sosem olyan kifejezetten papos elhivatottságot korábban. A Légióba 1998-ban léptem be, és 2011-ben szenteltek pappá. A légiós, illetve Regnum Christi lelkiségéből a Krisztus-központúságot emelném ki: a Jézussal ápolt személyes, bensőséges kapcsolat fontosságát, mely alapjává válik egész életünknek, átformálja viszonyulásunkat saját magunk és embertársaink felé egyaránt, és arra indít, hogy Országának buzgó apostolai legyünk. Nagy öröm látni, amikor a laikusok is egyre erőteljesebb lépéseket tesznek az elkötelezett, aktív keresztény élet irányába, amely tovagyűrűző pozitív hatásokat eredményez környezetükben.

Fejéregyházi Tamás LC,
a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetes papja

_________________________________________________

A Regnum Christi lelkiségi családján belül vannak olyan nők és férfiak, akik magukat teljesen Istennek szentelve, a szegénység, engedelmesség és tisztaság evangéliumi tanácsait laikus életállapotban vállalva életüket egészen Krisztus Országa építésére ajánlják. A megszentelt nők Krisztus jegyeseként vagyunk jelen a világban, Isten személyes szeretetét igyekszünk közvetíteni az emberek felé imádságunk, a ránk bízottak személyes kísérése és képzése, valamint konkrét evangelizációs programok által. A férfiak pedig Krisztus szenvedélyes és elkötelezett apostolaiként szolgálják az Egyházat, az embereket és a Mozgalmat. A Regnum Christi-ben különböző hivatású és életállapotú tagok egy nagy közösséget alkotunk, amelyben mindegyik ágnak megvan a sajátos és a többieket kiegészítő küldetése. A Krisztus iránti személyes szeretet és az Ő Országa jó hírének elterjesztésére irányuló erőfeszítések kötnek össze bennünket. A helyi közösséget a világiak nem és kor szerint szerveződő csoportjai, valamint a megszentelt és légiós közösségek alkotják. A tagok a helyi vezető iránymutatása alatt végzik az evangelizációs tevékenységet a különböző apostoli munkákban, ezenkívül részt vesznek a lelki életet erősítő valamint a közösséget építő programokon.

Vadász Kinga,
a Regnum Chris
ti mozgalom megszentelt életű tagja

 _________________________________________________

DSC_0052VEIsten folyamatosan hív, hogy az Ő szőlőskertjének munkatársai legyünk. Mivel „Krisztus szeretete sürget minket” (2 Kor 5,14), azt várja, hogy most és itt adjunk választ erre a hívásra. A Regnum Christi Mozgalomban keressük az utakat, hogy a laikusokat is minél több szinten bevonjuk az Egyház munkájába. Mindannyian megpróbálunk életállapotunknak megfelelő feladatokban részt venni, és megélni az IMÁDSÁG – KÖZÖSSÉG – KÜLDETÉS hármas egységét. Ezt tesszük, amikor a mai világ modern eszközeit is szolgálatba állítva megpróbáljuk az embereknek megmutatni, elmondani és segíteni, megtapasztalni Isten szeretetét. Konkrétan: gyermekek szívét formáljuk, hogy a hittani ismeretek egyszer majd cselekedetté, küldetéssé váljanak bennük. A természetestől a természetfeletti felé vezetjük őket. Fiatalokkal foglalkozunk, missziókat és szociális segítő akciókat szervezünk velük. Ennek az egyik szép megvalósulása a Kiló Akció, amikor bevásárlóközpontokban arra kérjük az embereket, hogy saját szükségletüknél vegyenek egy kilóval többet valamiből: „adjanak egy kiló szeretetet”. A felnőtteket az imádság útjára hívjuk, és arra, hogy képezzük magunkat a hitünkben, mert csak így leszünk képesek bátran tanúságot tenni a világban. A Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat a magyar Egyház felvetéseire adott válaszaink egyike. Egy másik missziós eszközünk a – mai kor kihívásait keresztény módon kezelő – divatmisszió (Pure Fashion – tiszta divat). Apostoli munkáink mind a hit és a remény egymásba kapaszkodásából születő tevékeny szeretet megnyilvánulásai, amelyeket az imádság szentel meg.

Csernus László,
a Regnum Christi Apostoli Mozgalom világi tagja

Vélemény, hozzászólás?