Imádkozzunk együtt!

Ima a pápáért

pope-francis_2541160b

Ó Jézus, az Egyház Ura és Királya! Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód, a Pápa iránti feltétlen hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat, melyet a zűrzavar, nyugtalanság és békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol, tanítasz és megszentelsz minket, és hogy az Ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat, mely egy, szent, katolikus és apostoli.
Add kegyelmed, hogy hű gyermekeként szeressem, megéljem és továbbadjam tovább tanítását. Óvd életét, világosítsd meg értelmét, növeld lelki erejét, védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben. Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló viharait, és add, hogy tevékenysége által Egyházad erősödjön egységben, hitben és cselekedetekben, és megváltó műved eszköze legyen. Ámen.

 

Kezdő imádság – A Szentlélek segítségül hívása

szentlelek

Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, – és lobbantsd lángra bennük szereteted tüzét!

Áraszd ki lelkedet, Istenünk, és minden életre kél – és megújítod a föld színét.

Könyörögjünk: Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, s az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

Befejező imádság – Hálaadás

Hálát adunk neked, Urunk, minden jótéteményedért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Krisztus, a mi Királyunk, – Jöjjön el a Te Országod!

Nagy okosságú Szűz Mária, az Egyház édesanyja – Könyörögj érettünk!