Lelkiség

A Regnum Christi lelkiségének alapvonásai

Krisztus-központúság

Head-of-Christ

A Regnum Christi-tagok Jézus Krisztust akarják egész életük középpontjába állítani, legfőbb mérce és példakép gyanánt. Vágynak a vele való találkozásra és mély megtapasztalására kiváltképpen az evangéliumban, az Eucharisztiában és a kereszten. Személyes és szenvedélyes szeretettel igyekeznek Őt szeretni. Vállalják Krisztus követését, és hirdetik Őt a környezetükben élő embertársaiknak.

Mária gyermeki szeretete

content_51

A Regnum Christi-tagok gyermeki, gyengéd szeretetet ápolnak Mária iránt, akiben az Egyház Anyját tisztelik. Életüket, családjukat, munkájukat, tanulmányaikat és apostoli tevékenységüket neki szentelik. A Regnum Christi-tagok Mária-tisztelete nem külsőségekben nyilvánul meg, hanem elsősorban abban, hogy erényeit iparkodnak követni: mindenekelőtt hitét, reményét és szeretetét, alázatát és készséges együttműködését Krisztus megváltó művében.

Az Egyház szeretete

egyház a világban

A Regnum Christi-tagok szenvedélyesen szeretik az Egyházat, ami Krisztus küldetésének folytatója és Isten országának csírája. Iránta táplált szeretete valós és objektív: elfogadja olyannak, amilyen, és úgy, ahogy azt Krisztus akarja. Ez a szeretet hatja át, amikor az Egyházat hittel szemléli, az engedelmesség lelkületével fogadja, az apostoli tevékenységgel építi és az életével megszenteli. Lépést tartanak vele, anélkül, hogy előresietnének vagy lemaradnának: az Egyház tempójában haladnak.

Hűség a Szentatya és a vele közösségben lévő püspökök iránt

Newly elected Pope Francis, Cardinal Jorge Mario Bergoglio of Argentina leaves after praying at basilica in Rome

A tagok személyes és buzgó szeretetet tanúsítanak Krisztus földi helytartója iránt. Megismerkednek tanításával és szándékaival, érdeklődnek iránta és terjesztik azt. Védelmezik a pápai primátus karizmáját és tanítóhivatalát.
A hit lelkületével tekintenek a római pápával közösségben lévő püspökökre, akikben az apostolok utódait és az isteni és katolikus igazság tanúit tisztelik. Iparkodnak segítségükre lenni az egyházmegyei pasztorális programok megvalósításában, elsősorban az oktatás, a családpasztoráció, a szociális munka és a tömegtájékoztatási eszközök területén. Vállvetve dolgoznak az egyházmegye szervezeteivel, úgy hogy az Istentől kapott karizmát az Egyház javára kamatoztatják.

Krisztus országának hirdetése

Mission-of-The-Catholic-Church

Krisztus országának hirdetése és terjesztése az az ideál, ami a Regnum Christi apostoli célkitűzéseinek indíttatást, irányt és alakot ad: a Mozgalom szeretné, hogy Krisztus uralkodjék az emberek szívében és a társadalmakon; hogy a lelkek átalakuljanak a krisztusi új ember képére; hogy létrejöjjön a szeretet és igazságosság civilizációja.

Krisztusi szeretettel szeretni mindenkit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A Regnum Christi lelkiségének szíve a felebaráti szeretet, amit Krisztus hirdetett és parancsolt az evangéliumban. A tagok szeretni akarnak minden embert; vállalják az ő szolgálatukat bármiféle nyelvi, faji, nemi, kulturális vagy társadalmi hovatartozástól függetlenül. Magát Krisztust látják meg és szolgálják a felebarátban. Azt akarják, hogy a megváltás ajándéka mindenkihez eljusson. Különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy jót mondjanak a másikról.

 

További oldalak a lelkiségen belül:

Imádkozzunk együtt!
Lelkiségi írások
Napi elmélkedés

Vélemény, hozzászólás?