Felépítés

Krisztus Légiója Kongregáció felépítése

A rendet róma2008-12-21_petersplatz_1i generálisa vezeti, illetve a megújulási folyamat ideje alatt, a Szentatya által kinevezett Pápai megbízott közvetlenül képviseli a Szentszéket a Rend élén.

Magyarország a Nyugat- és Közép-Európai Tartomány részeként Németországi tartományi vezetés alatt áll. Jelenleg 4 légiós atya, illetve testvér alkotják az itteni közösséget.

Az elmúlt 20 év alatt sokat jelent, hogy immár nem csak egy atya látja el ideiglenesen az itteni pasztorációs, nevelő és szociális feladatokat, hanem önálló közösséggé fejlődve 4 állandó szerzetes jelenlétével számolhatunk.

 

 

Pápai megbízott

 Velasio De Paolis CS bíboros a Krisztus Légiója Kongregáció pápai megbízottja

1027A_Vellasio_31p

2010. július 9-én a Szentszék sajtóirodájának közleménye arról értesített, hogy XVI. Benedek pápa megbízottjának nevezte ki Velasio De Paolis CS érseket, jelenleg bíborost, a Krisztus Légiója számára. Az apostoli vizitáció befejezését követően a Szentatya így kívánta „közelről elkísérni, támogatni és vezetni” a szerzetesrendet.

A Szentatya 2010. június 16-án kelt, a megbízott kinevezéséről szóló levelében jelezte, hogy feladata abban áll, hogy „nevezett szerzetesi intézményt nevében kormányozza a megújulási folyamat végbeviteléhez szükséges időre és, hogy elvezesse a rendet egy rendkívüli nagykáptalan megtartásához, melynek elsődleges célja a rendi alkotmány felülvizsgálatanak lezárása.”

A jelenlegi generális, Eduardo Robles Gil LC atya és a többi elöljáró a tisztségeiket a pápai megbízott fennhatósága alatt és vele közösségben töltik be.

Velasio De Paolis CS bíborosról

Velasio De Paolis bíboros 1935. szeptember 19-én született a Rómától délre fekvő Sonninoban (Latina provincia). Fiatalon belépett a Borromeo Szent Károly Misszionáriusainak Kongregációjába (Congregatio Scalabriniana, Scalabriánus kongregáció). A rend szemináriumaiban végezte tanulmányait. 1958. október 4-én tett örökfogadalmat, majd 1961. március 18-án szentelték pappá.

Egyetemi tanulmányait Rómában folytatta. A Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Tanszékén doktorált egyházjogból; a Pápai Aquinói Szent Tamás Egyetem (Angelicum) Hittudományi Karán szerzett licencia fokozatot teológiából, a Sapienza Egyetemen pedig jogi diplomát. Emellett két évig tanult erkölcsteológiát az Alfonsiana Akadémián.

1965-1970 között erkölcsteológiát és egyházjogot tanított kongregációjuk egyik filozófiai és teológiai tanulmányi házában. Ezt követően a scalabriánus atyák fenntartásában működő, római székhelyű nemzetközi kollégium rektoraként tevékenykedett (1970-1974), közben rendtartományi helynök is volt. 1974-ben tanácsadóvá és általános rendi képviselővé nevezték ki. 1971-1980 között rendkívüli professzor, 1983-tól rendes professzor a Pápai Gergely Egyetem Kánonjogi Tanszékén. 1987-től az Pápai Urbaniana Egyetemen is tanított, 1998-tól a Kánonjogi Tanszék dékánja.

Mons. De Paolis számos könyv és újságcikk szerzője. Sok éven át a Periodica de re canonica tudományos folyóirat munkatársa. Több, kánonjogi tanulmányokkal foglalkozó egyesületnek is tagja. Mindeközben fordított időt lelkipásztori tevékenységre is, többek közt lelkigyakorlatokon prédikált.

2003. december 30-án II. János Pál pápa az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bíróságának titkárává nevezte ki. 2004. február 24-én szentelték Telepte címzetes püspökévé.

2008. április 12-én XVI. Benedek pápa a Szentszék Gazdasági Ügyekkel Foglalkozó Prefektúrájának elnökévé nevezte ki, érseki méltóságra emelve. Emellett az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bíróságnak tagja; a Keleti Egyházak és a Szerzetesi Kongregáció, valamint a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tanácsadója.

2010. november 20-án Őszentsége XVI. Benedek pápa bíborossá kreálta egy, a Szent Péter-bazilikában tartott szertartás keretében, ugyanazon év december 29-en pedig a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció, valamint a a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tagjává nevezte ki.

A 2009-2010-es apostoli vizitációról, valamint a Krisztus Légiója, a Regnum Christi és a pápai megbízott eddigi közös lépéseiről publikált cikkek gyűjteményét itt olvashatja el.

 

Generális

Eduardo Robles Gil LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom jelenlegi generálisa

problesgil_1002014 január 20-án a Krisztus Légiója Kongregáció rendkívüli általános káptalanján Eduardo Robles Gil atyát választották meg a Légió generálisának, azaz a Rend első számú vezetőjének.

Eduardo atya 1952-ben született Mexikóban. 1975-ben határozta el, hogy belép a Regnum Christi Mozgalom megszentelt élető férfiak közösségébe. 1977-ben követve elhívását a papságra, belépett a Krisztus Légiója noviciátusába. 1983-ban szentelték pappá szülővárosában, Mexikóvárosban. Az ezt követő években a Rend spanyol, brazil és mexikói közösségeinek intézményeiben szolgált, többek között iskolavezetőként, tartományfőnökként és a Regnum Christi Mozgalom csoportjainak vezetőjeként. 2011 januárjában Velasio de Paolis érsek, a Krisztus Légiója Kongregáció mellé kirendelt pápai delegátus, meghívta őt abba a bizottságba, amely a rendalapító tévutas magatartása miatt sérült személyekkel való párbeszédre jött létre. 2013 augusztusában Sylvester Heereman LC atya kinevezte őt a Mexikói Rendtartomány tartományfőnökének, Velasio de Paolis érsek jóváhagyásával.

„Ezt a küldetést Istenbe, az egyházba és a testvéreimbe vetett bizalommal vállaltam el. Egymagamban nem tudtam volna elfogadni a megválasztásomat. Az általános káptalan egyszerre befejezés és kezdet. Ezt a káptalanon résztvevő atyák is így látják. Ahhoz, hogy az új kezdet jól sikerülhessen, elengedhetetlen a múlt kihívásainak helyretétele. Az általános káptalan éppen ezért kíván egy közleményt közzétenni a Krisztus Légiósai és a Regnum Christi, valamint mindazok számára, akik figyelemmel követték a rend korai történetét.

Ha eldobhatnánk magunktól az alapító összes gaztettét, a fájdalmas emlékeket, az összes lelki sérülést, amit olyan sokan elszenvedtek, akkor ezt azonnal megtennénk. De a múltat már nem tudjuk eltörölni, ezért inkább tanulnunk kell a leckékből, a tényeket mélységes sajnálattal fogadni és Isten irgalmasságára bízni, hogy a jövő felé fordulhassunk” – nyilatkozta Eduardo atya röviddel a megválasztása után.

Tartományfőnök

Valentin Gögele LC atya a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnöke

12. Klasse der AS mit seiner Familien in dem DankfestA Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom generálisa 2018. március 19-én nevezte ki Valentin Gögele LC atyát a Kongregáció és a Mozgalom nyugat- és közép-európai tartományfőnökévé. A kinevezést megelőzte a tartományi tagsággal folytatott egyeztetés és az általános tanács jóváhagyása. Valentin atya ezt a feladatkört Andreas Schöggl LC atyától vette át, aki 2012. április 12. óta vezette a tartományt. A váltásra a rendi szabályzat alapján előirányzott hat év elteltével kerül sor. A hivatal átadása 2018. augusztus 1-én történt meg.

Valentin Gögele LC atya 1979. december 20-án született a dél-tiroli Meranban (Olaszország). A szülővárosában a tudományos líceumban letett érettségi vizsgája után a bécsi Földművelési Egyetemen (Universität für Bodenkultur) kezdte meg felsőfokú tanulmányait. 2000. május 5-én lépett be Krisztus Légiósainak gozzano-i (Olaszország) novíciátusába. Első fogadalmának 2001. szeptemberi letétele után a spanyolországi Salamacában egy évet a bölcsészettudományi képzésnek szentelt, majd ezt követően a római Regina Apostolorum Pápai Főiskolán tanult filozófát. 2004 és 2007 között Bad Münstereifelben (Németország) a novíciusmester asszisztenseként dolgozott. Ezután római teológiai tanulmányok és franciaországi pasztorációs feladatok következtek. Testvérével, Thomas-szal és még 59 Krisztus légiósával együtt 2010. december 24-én szentelték pappá. 2011. szeptembere óta a Bad Münstereifelben működő Apostoli Iskola rektora, 2017 nyarától pedig az Észak-Rajna-Vesztfália Regnum Christi közösségeinek regionális koordinátora volt.

Andreas Schöggl atya üdvözlő szavai Valentin atya kinevezése alkalmából:

„Örülök ennek a választásnak, és eddigi feladataimat augusztus 1-ig biztonsággal átadom az ő kezeibe. Az elmúlt hat évben szorosan együttműködtem Valentin atyával. Ez idő alatt volt alkalmam meggyőződni  erős hitéről, a rábízott emberekről való gondoskodásáról, valamint arról is, hogy másokat lelkesíteni és vezetni képes. Emellett tudom, hogy amint én is, ő is számíthat a Regnum Christi tagok és barátok jóindulatára, imáira és aktivitására, és hogy hozzáértő és tapasztalt testvérek és munkatársak támogatóan veszik majd körül…”

Elöljáró, a magyarországi közösség vezetője

Szabó-Molnár Bálint LC atya a a Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi Mozgalom magyarországi közösségének vezetője

sebt1446-balint-atya-portre

Bálint atya hivatástörténete itt olvasható.

Vélemény, hozzászólás?