Andreas atya levele a Regnum Christi megújulási folyamatáról

Jöjjön el a Te Országod!

 Kedves Regnum Christi-tagok!

  A mai napon eljuttatjuk nektek Generálisunk, P. Eduardo Robles Gil levelét (ld itt), amelyet fontos alkalomból intéz hozzátok. Ebben mindannyiatokat meghív arra, hogy az elkövetkező 18 hónapban elmélyítsétek a Regnum Christiben való életetek és hivatásotok értelmét, közösen gondolkodjatok és beszélgessetek erről, és ezekkel az összejövetelekkel segítsétek a 2004-es Alapszabályzat felülvizsgálatát. Eduardo atya a levelében leírja ezt a folyamatot, és utal arra az angol és spanyol nyelvű weboldalra, ahol további információk találhatók az előttünk álló folyamatról (www.rcstatutes.org).

Ahogyan biztosan tudjátok, az elmúlt években a Krisztus Légiója és a Regnum Christi megszentelt életű tagjai hasonló folyamaton mentek keresztül. Ma nagyon hálásak vagyunk ezért, mert ezáltal nem csak belsőleg, mint közösség növekedtünk, hanem sikerült kidolgozni egy új, tömörebb és harmonikusabb konstitúciót és alapszabályzatot. Ez csak a Szentlélekre, az Egyházra és a mások véleményére való odafigyelés által valósulhatott meg. Szilárd meggyőződésem, hogy az első és második fokozatú tagoknál sem lesz ez másképp, amint ez meg is mutatkozott az elmúlt két év regionális és nemzetközi találkozóin. Azok hozzájárulása is, akik bár nem Regnum Christi-tagok, de részt vesznek a rendezvényeinken és együttműködnek az apostoli munkákban, értékes lesz a folyamat számára.

A felülvizsgálat folyamatának lebonyolításáért tartományunkban mindenhol a helyi apostoli koordinátorok lesznek a felelősek. Így mindenütt a lehető legjobban alkalmazkodhatunk a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez. Szükség esetén a helyi apostoli koordinátorok megnevezhetnek egy olyan személyt, aki a szervezésben segíti őket.

Az „Alapszabályzat felülvizsgálatáért felelős tartományi bizottsága háttérből gondoskodni fog arról, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges anyagok és megfelelő felvilágosítást kapjon mindenki, valamint, hogy a közös reflexiók eredményeit begyűjtse és továbbítsa. Ez a bizottság az én vezetésem alatt fog működni, és tagjai lesznek: Vadász Kinga (megszentelt, Budapest; gyakorlati felelős), Lucia Hauser (RC tag Bajorország, Németország), Carina Whitman (RC tag, Párizs, Franciaország) és P. Jiří Brabec LC (Düsseldorf, titkár). Fel fogunk kérni még egy világi tagot. A felmerülő kérdésekben elsősorban Vadász Kinga áll rendelkezésre, aki ezen az e-mail címen elérhető: rcstatutes_eur@regnumchristi.net .

Nagy öröm számomra, hogy az olyan témák, mint az Egyház, mint közösség, világiak apostoli munkái, egyházi mozgalmak, de az olyan speciális témák is, mint mit jelent Regnum Christi- tagnak lenni vagy taggá válni, milyen képzést és kísérést akar felkínálni a Regnum Christi ilyen nagy érdeklődésre tartanak számot.  Kérjük Istent, hogy az ezekkel való foglalkozás segítsen minket a döntő kérdést szóban és tettben napról napra jobban megválaszolni: Hogyan éljük meg az Isten végtelen szeretetéből nekünk ajándékozott hivatásunkat, mely a szentségre és az apostoli munkára hív? 

Papi áldásommal,

P. Andreas Schöggl LC

Vélemény, hozzászólás?