Semmit ne helyezzetek Krisztus szeretete elé!

papszenteles-2016December 10-én, szombaton Pietro Parolin érsek atya, a Szentszék államtitkára, 36 légiós papot szentelt fel. Az ünnepi szentmisére a római Lateráni Szent János Baziliában került sor, délelőtt 10 órai kezdettel, 150 pap koncelebrálásával. A felszentelendő papokkal együtt ünnepelt a mintegy 3000 főnyi hívő sokaság, családtagok, rokonok, barátok, légiós növendék- és paptársak, valamint Regnum Christi tagok.

A frissen szentelt papokhoz fordulva Parolin érsek atya prédikációjában megjegyezte, hogy hivatásuk egyetlen forrása az, hogy őszintén keresték Istent, és hagyták – Jeremiás próféta szavaival – „rászedni magukat”. Emlékeztette őket arra is, hogy pappá szentelésük által most már egészen az Úrhoz tartoznak, hogy az „evangélium misszionáriusai legyenek az emberek között”. Az összes légiós pap felé fordulva pedig e szavakat intézte: „Az egész Kongregáció nagylelkűen és bátran járjon továbbra is a megújulás és az evangéliumi hitelesség útján, követve a Szentszék útmutatásával kijelölt utat – Isten nagyobb dicsőségére, az Egyház szolgálatára és a világ megváltására.” Az újonnan szentelt papoknak pedig a következő útravalót adta: „Semmit ne helyezzetek Krisztus szeretete elé!”

A most szentelt légiós papok tizenegy ország fiai: két olasz, két német, három brazil, egy francia, egy angol, egy venezuelai, két argentin, két chile-i, tizenhárom mexikói, egy lengyel és nyolc amerikai (USA) található köztük. Élet- és hivatástörténeteik legalább olyan sokfélék, mint ők maguk. Sokan közülük akkor indultak el a papi hivatás útján, amikor a Krisztus Légiója lelkiségében osztozó, de világiakból álló Regnum Christi Mozgalom különféle ifjúsági csoportjaiban tevékenykedtek, vagy evangelizációs missziókon vettek részt. Többen a Kongregáció Apostoli Iskolájában (Kisszeminárium) találtak rá hivatásukra, mások pedig már befejezték felsőfokú tanulmányaikat vagy valamilyen világi szakmában dolgoztak, amikor meghallották Isten hívó szavát.

Imádkozzunk értük, hogy hivatásukat a hétköznapokban is nagy lelkesedéssel, sok örömmel, telve bölcsességgel és szeretettel, mindig és mindenben az Úr akaratát követve tudják betölteni!

Vélemény, hozzászólás?