Nagyhét eseményei a kamaraerdei kápolnában

Egyházi évünk, és egyben húsvéti előkészületünk legszebb napjai következnek a ma kezdődő Nagyhéttel. A Krisztus Légiója Kongregáció kamaraerdei rendházának kápolnájában is lehetőség lesz a Nagyhét eseményeinek közös megünneplésére, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt a légiós atyák.

Cím: Budapest 1112, Kamaraerdei út 16/K.

Események és időpontok:

Nagycsütörtökön emlékezünk az Oltáriszentség és a papi rend szentségeinek alapítására. A szentmisén majd két szín alatt áldoztatjuk a kedves híveket. A prédikációt követően a lábmosás szertartása következik, míg a szentmise befejeztével oltárfosztás lesz. Ez után lesz lehetőség, a Getszemáni-kertben (Mária-teremben) – Jézushoz társulva – csendes virrasztásra, melyre számítunk feliratkozásotokra egészen csütörtökig a sekrestyénkben kitett íven.

Nagypénteken délután keresztutat járunk. Az esti szertartáson emlékezünk Urunk Jézus szerető keresztáldozatára a Passióval, a kereszt leleplezésével és a kereszthódolat szertartásával. Ezt követi a szentáldozás. Nagypéntek szigorú böjti nap.

Nagyszombaton reggel közös zsolozsmázásra és elmélkedésre várjuk a kedves híveket. A sötétben kezdődő vigíliai-szertartások a tűzszenteléssel indulnak és az igeliturgiával folytatódnak, melyet az allelujás szentmise és a feltámadási körmenet követ. A körmenetre mindenki hozzon gyertyát magával. A nagyszombati ünnepi szertartás, illetve a húsvétvasárnapi mise után lesz ételszentelés.

A liturgiában szolgálókat próbára hívjuk minden nap fél órával a szertartások kezdete előtt, illetve nagycsütörtökön 14:00-re és nagyszombaton 10:30-ra.

A Szent Három Nap liturgiáinak időpontjai:

Nagycsütörtök Nagypéntek Nagyszombat Húsvétvasárnap Húsvéthétfő
Zsolozsma 9:30 9:30
Triduumos beszéd 14:45 10:00
Szentmise /  Liturgia 18:00 18:00 20:00 9:00 9:00
Szentség-imádás Mise utántól 24:00-ig 10:00-től 14:00-ig      
Keresztút 14:00
Gyóntatás 16:30-17:30 10:30-12:00

 

 

Vélemény, hozzászólás?