Vándor Evangélium

„Vándor Evangélium” apostoli imaszolgálat

ve_logo_vegleges

Az imaszolgálat célkitűzései

A Vándor Evangélium apostoli munka azért jött létre, hogy segítse a plébániák életének megújítását és a hívek újraevangelizálását. Az Egyháztól eltávolodottak megszólítása és meghívása a közösségi életbe is csak az elkötelezett hívek segítségével lehet eredményes.

Célunk, hogy minden plébánián minden egyes ember személyes meghívást kapjon a közös imádságra, s ez az ima forrassza egy közösséggé a híveket. A Vándor Evangélium apostoli munka, mint a Budapest Városmisszió egyik hivatalos programja, a közösségek imáival alapot teremt és folyamatos hátteret biztosít a misszió minden tevékenységéhez.

„Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust.” (Szt. Jeromos)

DSCF0370v

 A Vándor Evangélium apostoli imaszolgálatot 2006 őszén azért indítottuk útjára, hogy a 2007. évi budapesti Városmisszióra való lelki készülés keretében alaposabban megismerjük Krisztust, és felfedezzük életünkben, hogyan tudjuk Őt a konkrét élethelyzeteinkben, ki-ki saját életállapotának megfelelően követni. 2008. a Biblia éve volt, amelyben szerettünk volna felhívni a figyelmet benne rejlő Örömhírre, amely minden embernek szól. A következő 2009-es évben papjainkért imádkoztunk közösen, csatlakozva XVI. Benedek pápa által meghirdetett Papság évéhez. 2010-ben  az engesztelést, majd 2011-ben az új evangelizációt állítottuk ezután imádságaink középpontjába. Most arra hívunk minden hívőt Vándor Evangélium imaszolgálaton keresztül is, hogy 2012 őszétől a Katolikus Egyház szándéka szerint kacsolódjon be a Hit évének átelmélkedésébe. Az imaszolgálat célja, hogy mindenkihez eljusson ez az örömhír.

Erdő Péter bíboros atya áldásával és kérésére folytatjuk az imát, hogy minél több plébániaközösség megújulását segítsük Isten Igéjének megismerése és átelmélkedése által.

dsc_0002

A Vándor Evangélium közösségek felépítése

Egy tíz láncszemből (házaspárok, családok, egyedülállók) álló közösségnek vagytok, ill. lesztek a tagjai. Ez a lánc zárt kört alkot, mely egy ponton,  a felelősön keresztül, kapcsolódik a központi szervezőkhöz és alkot ezáltal egy Budapestet, és reméljük, hamarosan az egész országot behálózó imaláncot. Minden tízes közösségben körbejár a vándor igeoltár és vele ez az imafüzet, mely tartalmazza az imádkozás menetét és formáját, valamint a hozzá való segédanyagokat (imák, elmélkedések). Egy-egy otthonban három napig van a Vándor Evangélium, majd eljuttatják az imakör következő tagjához.  A sorrend megszervezése és a továbbjutás segítése a felelős feladata. Így egy hónapban az imacsoport minden tagjához eljut a Vándor Evangélium három napra.

Ez alatt a három nap alatt törekedjetek, hogy átelmélkedjétek az adott bibliai részeket és a hozzá csatolt értelmezést.

Ez az egész országot – sőt a Kárpát-medencét – behálózó imaapostolság elsőként a budapesti Városmisszió céljait szolgálta, majd a Szentírás évében minden egyházmegyét, minden magyar családot hívtunk, hogy kapcsolódjanak be ebbe a tematikus imádságba, ami minden hónapban Jézust és az Ő megismerését állítja elénk célul, életének valamilyen aspektusa alapján. Szent Pál évében az apostolkodást tanultuk a páli levelekből, és most papjainkért, szerzeteseinkért fohászkodunk. A hónapok témái kapcsolódnak az egyházi év adott időszakához is, az imaszándékok pedig a városmissziós lelkület tovább élését segítik közösségeinkben.

A Vándor Evangélium imakörök ehhez szeretnének segítséget nyújtani a következő alapelvek alapján:

■ Minden keresztény a keresztség szentségében Isten gyermekévé vált, mely által megbízást kapott, hogy Isten országát terjessze a világban. „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16, 15)

■ Ahhoz, hogy Isten országát hirdetni tudjuk, meg kell ismernünk azt a személyt, aki azt meghirdette: Jézust.

■ Azonosulnunk kell gondolataival, érzéseivel, szeretetével.

■ Jézus megismerésének következményeképpen szeretni fogjuk Őt és felébred bennünk a vágy, hogy hirdessük tanítását.

Szervezők:

A plébániai imakörök munkáját az említett főszervezők indítják be és segítik a plébánosokon és a helyi felelős szervezőkön keresztül. Ez a kapcsolat az apostoli munka teljes időtartama alatt működik.

A főszervező munkacsoport személyi felelősei:

Szőnyi Eszter
Elérhetőségek: Tel.: 1/877-4801, info@vandorevangelium.hu

Szeretnénk, hogy minél több plébánia, család és hívő lélek bekapcsolódjon közös imánkba és megvalósuljon, hogy „mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban.” (Ap.Csel. 1, 14.)

A program plakátja PDF formátumban letölthető innen: VE_plakat

A programról bővebb információt az alábbi honlapon találhat: www.vandorevangelium.hu