Szent II. János Pál Iskolaközpont


SztBen_01

A Regnum Christi evangelizációs tevékenységének egyik fontos területe az oktatási intézmények láncolata. Magyarországon a Szent II. János Pál Iskolaközpontban (korábbi nevén Szent Benedek Iskolaközpont) folyik az oktató-nevelő munka a Mozgalom lelkisége és pedagógiai szemlélete szerint.

Iskolaközpontunk óvodától érettségiig foglalkozik a hozzánk járó diákokkal és családjaikkal. Óvodánk 4 csoportban várja a gyerekeket, az iskola 8 évfolyamos általános iskola, 6 évfolyamos gimnázium, illetve 5 évfolyamos két tanítási nyelvű (angol és magyar) gimnázium formájában működik.

Az óvodai nevelésben a játék szerepe az elsődleges. A szokások kialakítását és megszilárdítását fix napirend segíti, melyben helyt kap a katolikus nevelés is. Imádkozunk az étkezések előtt és után, csendes percek keretében ismerkedünk az Egyház szentjeivel a tanév rendjének megfelelően és a különböző programok és tevékenységek is az egyházi év jeles eseményei köré rendeződnek (advent, nagyböjt, stb.) Az óvodai nevelés a családi nevelésre épít, kiegészíti, megerősíti azt.

Az iskola pedagógiai programja a légiós iskolák által alkalmazott Teljeskörű Nevelés módszerén alapul, mely négy területet foglal magában: diákjaink szellemi, emberi, lelki és apostoli nevelését.

Az eszköz, amellyel életre keltjük és hatékonnyá tesszük a nevelést, a személyes odafigyelés. Igyekszünk minden hozzánk járó gyereket minél alaposabban megismerni, hogy meglássuk benne Istentől kapott talentumait. Ha ezeket megtaláltuk, akkor jöhet a fejlesztés, hogy minél közelebb kerüljenek diákjaink ahhoz a képhez, amit Isten róluk elképzelt. Ezt a munkát csak a szülőkkel való szoros együttműködésben végezhetjük, mert a nevelés elsődleges színtere a család kell legyen, az óvoda, iskola csak segíteni,  megerősíteni tudja ezt a folyamatot. Ezért fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást és a családok támogatását, erősítését a mai világ nehézségei és kihívásai közepette.

A szellemi nevelés a korosztálynak megfelelő ismeretanyag átadását, megtanítását jelenti. Magas színvonalú oktatásra törekszünk. Azt szeretnénk, hogy mindenki a saját képességeihez mérten a legjobbat hozza ki önmagából. Ez küzdelmes út, fárasztó munka a diák számára, ami azonban formálja jellemét.

Az emberi nevelés az életben való helytálláshoz szükséges emberi tulajdonságok formálását és támogatását helyezi előtérbe diákjainkban. Ezt a célt szolgálja iskolaközpontunk házirendje, a szabályok betartása. Legfontosabb erényeink, amiknek elsajátítását várjuk diákjainktól: a tanulás értéke, kitartás, önfegyelem, egymás szeretete és tisztelete, őszinteség, akaraterő, közösségi szellem.

Az iskolaközpontunkban folyó lelki nevelés a Katolikus Egyház tanításán és Krisztus Légiója Kongregáció, valamint a Regnum Christi Mozgalom lelkiségén nyugszik.  Célunk, hogy katolikus hitüket tudatosan vállaló és megélő fiatalok kerüljenek ki iskolánk padjaiból, akik élete Jézus tanításán alapszik, szeretik a Szűzanyát, aki Égi Édesanyjuk, tisztelik és követik a Katolikus Egyház tanítását és a pápát. A lelki nevelésben oroszlánrészt vállalnak a Krisztus Légiója papjai és testvérei valamint a Regnum Christi tagjai és önkéntesei. Jelenlétük, a diákokkal folytatott lelki beszélgetések, a szentmisék, a szentgyónások, a közösségi programok (NET, ECYD csoportok és nyári táborok), a lelkigyakorlatok és apostoli munkák mind olyan lehetőségek, ahol diákjaink koruknak megfelelő szinten élhetik át, tapasztalhatják meg, mit jelent Jézus barátjának lenni.

A Teljeskörű Nevelés negyedik pillére az apostoli nevelés, mely arra tanítja meg diákjainkat, hogy legyenek érzékenyek a körülöttük élő emberek és a világ testi és lelki szükségleteire, lehetőségeikhez mérten segítsenek.  Diákjaink – koruknak megfelelően – különböző apostoli munkákban vehetnek részt. Iskolánk 10. évfolyamos diákjai az egész tanévben végeznek szociális munkát tanulmányaik mellett, tanáraik vezetésével.

Részletesebb információként itt olvashatók az Iskolaközpont Pedagógiai Programjának idevágó részletei.

Szent II. János Pál Iskolaközpont nevelési koncepciója

További információkat a www.janospal.hu oldalon találhatnak.