Pure Fashion

PF-logo-uj

Pure Fashion – Tiszta Szív, Tiszta Divat!

A Pure Fashion, egy gimnazista lányokat megszólító program, mely keresztény erkölcsi alapokon nyugszik. Teret, eszközöket és egy megtartó közösséget nyújtunk a lányoknak, hogy felfedezhessék női hivatásuk szépségét és az azzal járó felelősségüket is a társadalomban. 

A Program egyedisége külföldön és hazánkban is abban áll, hogy a fiatalokat saját nyelvükön, az őket érdeklő témákon keresztül szólítjuk meg, majd onnét kísérjük őket mélyebb etikai és erkölcsi kérdések felé. Élményszerűen, a fiatalok aktív közreműködésére építve formáljuk a lányok gondolkodását az emberi, családi értékek tiszteletének és elfogadásának irányába.h

A Pure Fashion Program megláttatja velük, hogy nőnek lenni jó, nőnek lenni hivatás, és segít nekik felfedezni a bennünk levő értékeket és megerősíteni azokat, valamint megalapozni bennük egy olyan értékrendet, amelyre később az életüket építhetik.

Célcsoportunk a 9-12. évfolyamos lányok, akik jelenlegi társadalmi-gazdasági viszonyaink közepette egyfelől egy több szempontból is sok kihívás elé állított csoportot alkotnak, másfelől ők a jövő társadalmának meghatározó szereplői, akik a családok alapkövei lesznek. A képzés havi egy csütörtök esti alkalmat jelent, egy éven keresztül.

Módszer12227229_1112588638752707_6454391583945583391_ntanunk a Regnum Christi Mozgalom ifjúsági programokban alkalmazott szemléletmódján nyugszik. Mindennek az alapját a kamaszok kérdései alkotják, amelyek többsége egy-egy mély szükségletet, vágyat tükröz. A kérdések felébresztése után, élmények útján segítjük őket hozzá, hogy megtalálják a válaszokat, és célunk, hogy a saját tapasztalás útján meghozzák döntéseiket.

A foglalkozások négy alappillérre épülnek: elméleti és gyakorlati képzés, közösség- és léleképítés, melyek hozzájárulnak a személyiség teljes körű fejlesztéséhez. A témákhoz olyan gyakorlati rész is társul, mint például: kozmetikai és bőrgyógyászati tanácsadás, etikett, mozgáskultúra, mini főzőkurzus, különféle műhely munkák. Továbbá évünk kiemelkedő eseményei közé tartozik az Anya-lánya Teaház; Apa-lánya lelkinap és a nyári Pure Fashion Tábor.

14457449_1329917620353140_3811543081893942906_n

A Pure Fashion ma már egy nagy nemzetközi család, amely a világ számos országában hatékony segítséget nyújt a kamasz lányoknak a nővé válásuk útján.  Jelen pillanatban a program hazánkon kívül közel 20 országban van jelen.

A Pure Fashion program 2007 óta működik Magyarországon. 2014-ben az addig a Missio Christi Alapítvány égisze alatt szerveződő program önálló alapítvány lett. 2018 tavaszán az akkori alapítványi vezetés a programot – az alapító Regnum Christi jóváhagyásával – „Pure” néven egy, a Pure Fashion Alapítványtól és a Regnum Christi Mozgalomtól független, újonnan létrehozott alapítványba vitte át, miközben az természetesen az eredeti alapítványnál is megmaradt.

Az eredeti Pure Fashion program tehát a Regnum Christi Mozgalom apostoli munkájaként ezen a néven fut tovább, így a képzés 2018/19-es tanévben is megszervezésre kerül, ahol a lányok egy tanéven keresztül havi egy alkalommal találkozhatnak.

A nőn14520533_1332304903447745_6166942012065330703_nevelés hazánk és társadalmunk számára központi jelentőséggel bíró téma, ami elhanyagolhatatlan a magyar családok jövőjének megalapozásánál, mivel a nő a család szíve.  Programunk erre a szükségre és egyben hiányra kíván választ adni.  Célunk, hogy a program segítségével a lányok olyan értékőrző és -teremtő személyekké váljanak, akik pozitívan befolyásolják a társadalmat, környezetüket.

A csatlakozási és a támogatási lehetőségekről szívesen adunk részletes tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

kapcsolat@purefashion.hu

www.purefashion.hu