NET

NETlogo

NET – Növekedjünk Együtt KriszTusban!

A NET a legkisebbeknek szóló apostoli munkánk. Ez a program a gyerekekkel ismerteti meg Jézust, vonzóvá teszi az Ő követését, játékosan és sokat beszélgetve megtanítja nekik azt, hogyan lehetnek ők is Krisztus apostolai, hogyan világíthatnak az életükkel a társaik között. Célunk, hogy a szülőkkel karöltve neveljük a kicsiket Jézus Krisztusnak elkötelezett keresztényekké.

Minden megkeresztelt embernek feladatai vannak az Egyházban. Jézustól ezt a parancsot kaptuk: “hirdessétek az Evangéliumot minden népnek”. II. János Pál arra kérte a keresztényeket, hogy evangelizáljuk újra a világot, és ezen belül Európát is, hogy egy emberibb, barátságosabb társadalomban élhessünk. Erre a felhívásra válasz a NET.

DSCF0076

Az 6-11 éves korosztály nagyon fogékony mindenre és életkori sajátosságaiból adódóan könnyen teremt kapcsolatokat más gyerekekkel. Erre alapozva sajátítják el a missziós lelkületet.

Mexikóból indult ez a katolikus gyerekprogram (5-6 éves kortól 11-12 éves korig), mely játékos formában közvetíti a hit tartalmát, Jézus örömhírét: 
Kicsoda Jézus Krisztus?
 
Milyen szerepe van az életemben?
 
Mit kell tennem, hogy Őt kövessem?
Mi az imádság?
 
Hogyan lehetünk az Egyház élő kövei?
 
Hogyan lehetünk a szeretet apostolai?
 …

Itt nem tisztán ismeretátadás történik, inkább a keresztény élet szépségeinek közös megtapasztalása. A gyerekek aktívan vehetnek részt az életkori sajátosságaiknak megfelelő lelki programokon. Fontos számunkra, hogy ne csupán előadásokat hallgassanak meg, hanem maguk is részesei legyenek minden egyes mozzanatnak. A természetestől haladva a természetfeletti felé, a kapott ismereteket mindig átültetik a gyakorlatba, hogy így sajátítsák el hitünk tartalmát, és legyenek egyre inkább Krisztus aktív kis apostolaivá.

A NET program minden foglalkozását ezzel a szemlélettel szervezzük – a tanév közben éppúgy, mint a táborok ideje alatt:

„Magyarázd el, és elfelejtem.

Mutasd meg nekem, és emlékezni fogok rá.

Engedd, hogy tegyem, és megértem!”                                                (Konfuciusz)

Miért van szükség a NET-re?

Ez a program megtanítja a gyerekeket tudatos keresztény élettel viszonyulni a világ kihívásaihoz. Sok olyan szülő van, aki belátja, hogy nagyon lényeges gyermekeik boldogsága szempontjából a testi jólét mellett a lelki egészség, és a szentség. Jézus Krisztus hívja a gyermekeket: “Engedjétek hozzám a gyermekeket; ne akadályozzátok őket! Mert ilyeneké az Isten országa!”

A gyerekek naponta megélik, hogy másoktól függnek; számukra ez a normális. A szüleiktől való függés ad nekik biztonságot, ez teszi őket nyitottá, alázatossá . Ők még nem olyan tudatosak, mint a felnőttek, ezért gyakran sokkal könnyebben el tudnak fogadni valaki nagyobbat, az Istent. Joguk van megismerni a világ nyújtotta lehetőségeken túl valami mást, valami értékesebbet is, azt, hogy Istent és az Ő szeretetét kicsi koruktól kezdve megtapasztalják. Csak így dönthetnek majd szabadon, milyen életet fognak élni.

Ma meg kell kérdeznem magamtól, nekem mennyire fontos Krisztus felhívása, milyen lelkületű emberré szeretném nevelni gyermekemet, milyen áldozatot hozok, milyen feladatot vállalok fel családomért, egyházi közösségemért és a társadalomért? 2000 évvel ezelőtt csupán 12 apostol kelt útra számítógép, mobiltelefon és GPS nélkül.

20070722_IMG_6049_crop

A NET felépítése, működése

NET klub-ban NET csoportok működnek. Minden hónapnak van egy erénye, s ezeket különféle tevékenységekkel gyakorolunk. Úgynevezett missziós feladatokat adunk a gyerekeknek, melyeket először a saját családjaikban végezhetnek el.

Amennyiben gyermeked nem a Szent II. János Pál Iskolaközpontba jár, mégis szeretnéd, ha hetente egy délután NET csoporton venne részt, kérjük vedd fel a kapcsolatot Palásthy Juliannával: jpalasthy@missiochristi.hu e-mail címen.