Familia

famila_logo_official_HU

A Familia egy nemzetközi katolikus képzési program, amely a Szentírásra és az egyházi Tanítóhivatalra támaszodva szeretné segíteni a keresztény családi életet. A programot a REGNUM CHRISTI APOSTOLI MOZGALOM dolgozta ki és vezeti, és a KRISZTUS LÉGIÓJA papi kongregáció lelki támogatása mellett működik.

A Familia – program segíteni kívánja a keresztény családokat,

Hogy Isten tervét a házasságról és családról felismerjék és saját életükben meg is valósítsák azt.

Hogy a gyerekek felnövekedésére és fejlődésére egészséges környezetet tudjanak kialakítani a hit és az értékek számára.

Hogy a hitet és az imádságot elmélyítsék és alkalmazzák a házasság és a család különböző helyzeteiben.

Hogy a szülők közötti tapasztalatcsere által javaslatokat és segítséget kapjanak a családok mindennapjaikhoz.

Hogy a kölcsönös megértés és tapintat elősegítse a harmonikus családi életet a hétköznapokban és az apostolkodásban.

 

 A Familia – program tartalma:

Édesanyák

1. év: Család és házasság Isten tervében

Témák a Katekizmusból: Kegyelem, bűn, szentségek, imádság, nyolc boldogság

Feldolgozott dokumentumok:  Familiaris Consortio (Apostoli buzdítás a keresztény család feladatairól a mai világban)

2. év: Az anyaság értéke és méltósága

Témák a Katekizmusból: Tíz parancsolat, rózsafüzér

Feldolgozott dokumentumok: Mulieris Dignitatem (apostoli levél a nő méltóságáról és hivatásáról), Redemptoris Mater (Enciklika a Boldogságos  Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében), Levél a nőkhöz

3. év: Isten meghívása a szentségre

Témák a Katekizmusból: Hiszekegy, az Egyház parancsai

Feldolgozott dokumentumok: A Katekizmus részei az imádságról, Levél a családokhoz

4. év: Isten  keresi az embert

Témák a Katekizmusból: Jézus kettős – szeretet parancsa, erények, az irgalmasság   cselekedetei

Feldolgozott dokumentumok: Apostolicam Actuositatem (A II. Vatikáni Zsinat dekrétuma a világi hívek apostolkodásáról) , Christifideles Laici  (Apostoli buzdítás a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről)

 

Édesapák

1. év: Édesapák és a keresztény család

Témák a Katekizmusból: Kegyelem, bűn, szentségek, erények, nyolc boldogság

Feldolgozott dokumentumok: Levél a családokhoz, Gaudium et Spes (A II. Vatikáni Zsinat. lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban), Laborem Exercens (Enciklika a Keresztény ember munkájáról)

2. év: Édesapák és a keresztény házasság

Témák a Katekizmusból: Hiszekegy

Feldolgozott dokumentumok: Casti Connubii (XI Pius pápa enciklikája a keresztény házasságról),

Humanae Vitae (VI. Pál enciklikája a helyes születésszabályozásról)

3. év: Édesapák és a keresztény hit

Témák a Katekizmusból: Isten tíz parancsolata és az Egyház

Feldolgozott dokumentumok: Veritatis Splendor (Enciklika az Egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről), Fides et Ratio (Enciklika a hit és az ész kapcsolatának természetéről)

4. év: Édesapák és a keresztény vezetőerő

Témák a Katekizmusból: Az imádság

Feldolgozott dokumentumok: Catechesi Tradendae (Apostoli buzdítás  korunk hitoktatásáról), Redemptoris Missio (Enciklika a minden időre érvényes missziós megbízatásról )

 

A programról további információkat az info@missiochristi.hu e-mail címen vagy a +36 1 877-4801 telefonszámon szívesen adunk.