Apostoli munkák

Az apostoli munkák a hit és a remény egymásba kapaszkodásából születő tevékeny szeretet megnyilvánulásai, amelyeket az imádság szentel meg.

Mit jelent az apostoli munka?

Isten nevében teljesítjük küldetésünket, hogy a mai világ modern eszközeit is szolgálatba állítva, az embereknek megmutassuk, elmondjuk, és segítsünk megtapasztalni Isten szeretetét. Isten szereti az embert. Minden apostoli munkának ezt kell kifejezésre juttatnia, és ez kell, hogy legyen a mozgatórugója.

Az apostol: Isten küldötte, aki továbbadja és beszél arról a szeretetről, amelyet maga is megtapasztalt.

Az apostoli munkák megnyilvánulási helyei:

• Első megnyilvánulási hely: az imádság
• Második megnyilvánulási hely: a család, azok az emberek, akikkel együtt élek.
• Harmadik megnyilvánulási hely: a munkahely, az iskola, a barátok, ez egyesületek …
• Negyedik megnyilvánulási hely: a szervezett apostoli munka pl.: a plébánia területén (Elsőáldozási felkészítő, bérmálkozási katekézis), a Regnum Christi keretein belül, a pasztorális munkában…

Fontos számunkra, hogy ne apostoli munkát végezzünk, hanem legyünk mi magunk apostolokká.

A mozgalom saját karizmája: társulni az egyházmegye pasztorációjához, előmozdítani a plébániai életet. A Regnum Christi csoportok általában ott jelennek meg, ahol egy elkötelezett RC apostol(szerzetes vagy laikus) akar indítani egyet.

apostoli_munkak

Magyarországon

Itthon két meghatározó iránya van az apostoli munkának: az ifjúság nevelése és az evangelizáció. Korosztályonkénti osztásban foglalkozunk a gyerekekkel, óvodás kortól a felnőttkor küszöbéig. De a fiatalok és a felnőttek számára is vannak programjaink. A Regnum Christi apostoli célkitűzései között a család az első helyen szerepel. Az emberiség jövőjének útja a családon keresztül vezet el Jézus Krisztushoz. Nekünk keresztény hívőknek a feladatunk: A szeretetet, melyet Isten minden ember szívében ápol, el kell vinnünk az emberekhez.